Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D.

Assistant Professor, Project Specialist, Webmaster

 

 
Education

2015 Palacký University Olomouc – General Linguistics and Theory of Communication (Ph.D.)

 

 
Stays Abroad 

University of Padova, Italy (2017)

Beijing Chinese Language and Culture College, China (2017)

Comenius University Bratislava, Slovakia (2016)

National and Kapodistrian University of Athens, Greece (2013)

University of Trier, Germany (2013)

 

Research Grant Projects

Implementace nových metod do výuky kvantitativně lingvistických předmětů na katedře českého jazyka Filozofické fakulty OU a zvýšení pedagogické a odborné kompetence pracovníků katedry na základě odborné konzultace na Department of Philosophy.
IRP 2017. (hlavní řešitel)

Aplikace neuronových sítí v diachronní a synchronní sémantické analýze textů
SGS 2017. (spoluřešitel)

QUITA (Quantitative Index Text Analyzer). Software pro měření indexů slovního bohatství a jiných kvantitativních charakteristik textu
Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého, FF_2013_031. (spoluřešitel).

 

Reviews

Časopisy Glottometrics a Discourse & Society

 

Membership

Member of IQLA (International Quantitative Linguistics Association)

 

Career history

2015–dosud KČJ FF OU, odborný asistent

 
Research topics
  • Obecná lingvistika
  • Kvantitativní lingvistika: stylometrie, textologie