Konference, workshopy, přednášky

 

The 2nd Ostrava Onomastic Meeting EVENT on Place Names as a Mirror of Political Developments in Modern European Society 1848–2018
More information about the conference

 

 

 

Kritické pohledy na Menzerathův-Altmannův zákon, 9. 2. 2017, Ostrava

Dle Menzerathova-Altmannova zákona (MAL) existuje vzájemný vztah mezi jazykovými jednotkami na různých úrovních. Platí, že čím delší je v textu konstrukt, tím kratší jsou v průměru jeho konstituenty. Kolokvium bylo primárně pojato jako diskusní platforma pro interpretaci MAL z různých hledisek. Prezentace vystupujících můžete stáhnout níže.

Program

 

 

 

1. ostravské onomastické setkání, říjen 2015

 

 

 

Pražské jaro v Ostravě, 24. 3. 2015

Na pozvání katedry přijeli přednášet pražští kolegové z FF UK a ÚJČ AV ČR. Během setkání byla pokřtěna kniha Jaroslava Davida a Přemysla Máchy Názvy míst.

 

 

 

IV. česká onomastická konference, 15.–17. září 2009, Ostrava

Text sborníku dostupný zde.