Odkazy

 

Organizace

Ústav pro jazyk český AV ČR

 

Internetové zdroje místo příruční knihovny

Internetová jazyková příručka

LEXIKO novočeský lexikální archiv

Vokabulář webový

Nový encyklopedický slovník češtiny

Český národní korpus

Český jazykový atlas

Názvy míst (aplikace pro nestandardizovanou toponymii)

 

Časopisy, články, full-textové databáze

Listy filologické (s vybranými plnými texty)

Naše řeč (s plnými texty) 

Slovo a slovesnost (s plnými texty)

Slovenská reč (s plnými texty)

Academia.edu sdílení vědeckých článků

ResearchGate sdílení vědeckých článků

Czech medieval sources on-line

SCI-HUB veřejný přístup k vědeckým článkům

RCIN  databáze polských vědeckých textů (Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych)

E-databáze zpřístupňované OU

 
Popularizace jazykovědy

Onomastické ŠRÁMKY onomastické sloupky a drobnosti

Divnopis kuriozní toponyma v seriálu ČT

Čudnopis seriál o zeměpisných názvech středního Slovenska na stanici Rádio Regina

Databáze popularizačních knížek o češtině

 

Typografie a grafika

http://www.grafika.cz

http://www.printing.cz 

http://www.typo.cz 

http://www.typomil.com

http://www.sazba.cz

http://www.myfonts.com

http://www.unie-grafickeho-designu.cz

http://www.cstug.cz/

 

Média

http://www.factczech.cz/

http://www.mediaguru.cz/

http://www.mediar.cz/

http://www.radiotv.cz/

http://medialnigramotnost.fsv.cuni.cz/

http://www.abccr.cz/

https://medialnistudia.cz/

http://www.ceskamedia.cz/

http://mediahub.cz/

http://mam.ihned.cz/

http://www.digizone.cz/

http://blog.aktualne.cz/blogy/karel-hvizdala.php

http://www.louc.cz/

http://blog.aktualne.cz/blogy/milan-smid.php

http://www.koncelik.eu/

http://www.tyden.cz/rubriky/media/

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11030967025-newsroom-ct24/dily/

http://www.mds.cz/

http://mediamania.tyden.cz/

Revue pro média