Mgr. Petr Sádlo

doktorand

téma dizertační práce: Včleňování anglického lexikonu počítačových her do češtiny

školitelka: doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.