Mgr. Rostislav Gromnica

doktorand

téma dizertační práce: Čeština na internetu v prostředí diskusních fór k domácí politice

školitelka: doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.