Mgr. Kristýna Březinová

Doctoral Thesis: Vlastní jména a stereotypy – na materiálu současné české antroponymie