Mgr. Kristýna Březinová

Ph.D. Student
Doctoral Thesis: Vlastní jména a stereotypy – na materiálu současné české antroponymie