doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

Associate Professor, Chair
Education

2013 FF MU Brno – doc. (associate professor)

2004 FF UP Olomouc –  Ph.D. (assistant professor)

1993-1998 FF UP Olomouc – study programme Czech Philology – History (Mgr.)

1989-1993 Gymnázium Havlíčkův Brod

 

Career History

1999-present KČJ FF OU

1998-1999 Vojenský historický archiv, v rámci základní vojenské služby – zpracování databáze československých legionářů

 

Research Grant Projects

SGS/FF/2014 Toponyma – ohrožené kulturní dědictví – hlavní řešitel

NAKI DF11P01OVV022 Místní a pomístní názvy jako kulturní dědictví a zdroj lokální, regionální a národní identity. Příprava metodiky ochrany místních a pomístních jmen – řešitel

GAČR P406/11/0268 Historická sémantika – řešitel

GAČR 405/07/P144 Lidová etymologie – její specifika a fungování (na příkladu toponymické složky jazyka) – řešitel

GAČR 405/04/1035 Lingvistické aspekty jednoho typu komunikace na Internetu (čeština na chatu) – člen řešitelského týmu

 

Membership

Vědecká rada Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Vědecká rada Filozofické fakulty Ostravské univerzity

2013-present člen oborové rady doktorského studia programu P7310 Filologie, obor Český jazyk, na FF OU

2015-present předseda oborové rady doktorského studia programu P7310 Filologie, obor Český jazyk, na FF OU

2015-present člen oborové rady doktorského studia programu P7310 Filologie, obor Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika, na FF OU

2016-present člen oborové rady doktorského studia programu P7310 Filologie, obor Český jazyk, na FF UK

scientific boards of the journals of Naše řeč, Acta onomastica, SALi-Studie z aplikované lingvistiky

Jazykovědné sdružení ČR

Onomastická komise

 

Reviews and Assesments

Reports and reviews: Grantová agentura ČR, VEGA SR, GA Univerzity Karlovy

Journals of Slovo a slovesnost, Naše řeč, Český lid, Západní Morava

 

University Activities

2015-present oborová rada dr. studia Český jazyk – předseda

2015-present Akademický senát FF OU – člen

2013-present oborová rada dr. studia Český jazyk – člen

2012-2015 Akademický senát FF OU – předseda

2009-2012 Akademický senát FF OU – jednatel

2002–2003 Akademický senát FF OU – člen

2002–2003 Akademický senát OU – člen

 

Research Topics

Onomastics, place names and socioonomastics

Historical semantics and etymology

Morphology

 

Bibliography