Filmový klub

 

 

Aktuální program Filmového klubu pro LS 2018 najdete zde.

Případné změny programu jsou aktuálně sdělovány na seminářích, popř. na studentský e-mail.

 

KDE: učebna E304

(budova E Ostravské univerzity, vchod z ulice Čsl. legií, vedle klubu Atlantik)

KDY: úterý 16:45

(projekce začínají po cca 15–20minutovém lektorském úvodu)

KDO: zapsaní studenti (předmět KCJ Filmový klub) i zájemci bez registrace

CO: témata z dějin světového i českého filmu, každý semestr uzavřený tematický cyklus

JAK: zakončení formou testu, podrobněji viz sylabus předmětu a úvodní seminář