Katedra českého jazyka FF OU

Mgr. Kristýna Březinová

Ph.D. Student

Doctoral Thesis: Vlastní jména a stereotypy – na materiálu současné české antroponymie