doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.

externistka

 

Vzdělání

2008 FF UP Olomouc – hodnost doc.

1998 FF UP Olomouc – vědecká hodnost Ph.D.

1976 – 1981 FF UP Olomouc – studium oboru učitelství čeština – němčina (PhDr.)

1989 – 1993 Gymnázium, Šmeralova ul., Ostrava

 

Praxe

1982 – dosud KČJ FF OU, odborná asistentka, docentka

1981 – 1982 FF UP Olomouc – studijní pobyt


Výzkum a grantová činnost

interní grant FF OU (1992-1995) – Konstanty a proměny mluvených útvarů českého národního jazyka. (Řešitelka D. Davidová);

grant GA ČR 405/95/0009 (1995-1997) Mluvená čeština v Čechách a na Moravě. (Řešitelky O. Müllerová a D. Davidová)

grant GA ČR 405/98/0639 (1998-2000) Vliv pragmatických činitelů na volbu výrazových prostředků mluvené komunikace. (Od července 1998 řešitelka E. Jandová);

grant GA ČR 405/04/1035 (2004-2006) Lingvistické aspekty jednoho typu komunikace na Internetu (čeština na chatu). (Řešitelka E. Jandová);

grant GA ČR 405/09/0113 (2009-2011) Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci.(řešitelka J. Svobodová).

 

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

Jazykovědné sdružení ČR

členka recenzní rady Časopisu pro moderní filologii

 

Posuzovatelská a recenzní činnost

Posudky pro Grantovou agenturu ČR

Recenze a hodnotitelské posudky pro odborný časopis Časopis pro moderní filologii a publikace FF UP Olomouc (katedra bohemistiky)

 

Univerzitní aktivity

Senát FF OU: 1991-1993 (členka);

Senát FF OU: 1992 – 1993 (předsedkyně);

Senát FF OU: 2003 – 2006 (předsedkyně);

Senát FF OU: 2006 – 2009 (předsedkyně).

Senát OU: v letech 1991-1992 (členka).

 

Základní výzkumné zaměření
  • Mluvená komunikace
  • Komunikace na internetu