doc. PhDr. Hana Srpová, CSc.

externistka

 

Vzdělání

2011 FF UP Olomouc – hodnost docentka

2006 Kurz realizátorů distančního vzdělávání, OU

2004 Kurz autorů distančních výukových opor, OU

1997 ÚJČ AV ČR – vědecká hodnost CSc.

1986 – 1987 FF UP Olomouc – kurz Základy pedagogiky vysoké školy

1981 UJEP v Brně (MU), PhDr.

1974 – 1981 FF UJEP v Brně – studijní program učitelství, obor čeština – angličtina (Mgr.)

1969 – 1973 Pedagogická fakulta v Ostravě, studijní program učitelství, obor český jazyk – anglický jazyk (Mgr.)

 

Praxe

1983 – 1992 Pedagogická fakulta v Ostravě – odborná asistentka

1992 – dosud KČJ FF OU – odborná asistentka, docentka

1986 – 1990 Radom, Polsko (4-6týdenní letní kurzy) – lektorka českého jazyka

1992 – 1994 Department of Slavic Languages and Literatures, Indiana University, USA – lektorka českého jazyka a kultury

1993 – 2008 Summer Sessions, Indiana University, Bloomington, USA – lektorka českého jazyka

 

Výzkum a grantová činnost

2000 – 2001: projekt Leonardo da Vinci (CZ/99/2/07319/PI/II.1.a/FPC), modul Evolution of European Culture in 20th Century; práce Brief History of European Film and Cinema – členka řešitelského týmu

2004: projekt Zpřístupnění studijních programů Ostravské univerzity v Ostravě zahraničním studentům rozvojového programu MŠMT, 2d/2004, na podporu rozvoje internacionalizace – řešitelka

2004 – 2007: projekt 405/04/1034 GAČR Manipulace a persvaze v žurnalistickém a reklamním diskursu – členka řešitelského týmu

2006: Stylistika, učební text pro distanční formu vzdělávání v rámci projektu EU Rozvoj celoživotního učení (operační program CZ.041.03/3.1.15.1/013) – členka řešitelského týmu

 

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

Jazykovědné sdružení ČR

 

Univerzitní aktivity

2007 – dosud Členka rady IGS FF OU

2013 – dosud Členka komise dr. Studia KČJ FF OU

 

Základní výzkumné zaměření

Stylistika

Jazyk a styl reklamního diskursu

Jazyk a styl masmédií