Mgr. Kateřina Pelegrinová

doktorandka

téma dizertační práce: Menzerathův-Altmannův zákon v češtině