Mgr. Lucie Pavlíková

externistka

téma dizertační práce: Adaptace lexikálních germanismů v různých druzích slangů

školitelka: doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.