Mgr. Zdeňka Žédková Suchá

lektorka, garantka Letní školy češtiny

 

Vzdělání

2017 FF UK, doktorské studium oboru Didaktika konkrétního jazyka, téma disertační práce Správnost a plynulost mluveného a psaného projevu u nerodilých mluvčích na úrovni B1

2010–2013 PdF OU, studium oboru Speciální pedagogika (Bc.)

2007–2012 FF OU, studium oboru Český jazyk a literatura (Mgr.)

2003–2007 Gymnázium Rýmařov

 

Praxe

2016-dosud KČJ FF OU, lektorka češtiny pro cizince

2015-dosud Členka komise pro zkoušky z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství

 
 

Kurzy

2016-2017 Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka, Program CŽV, Ústav jazykové a odborné přípravy UK