Mgr. Kristýna Bílková

odborná asistentka, doktorandka

téma dizertační práce: Hydronymie povodí Ostravice

školitel: doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.