Lidé

doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

docent, vedoucí katedry

historická gramatika, onomastika, psaní textů, čeština pro cizince, filmový klub

doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.

doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.

docent, tajemník katedry

kvantitativní lingvistika, syntax, korpusová lingvistika, fonetika a fonologie, psaní textů

Bc. Lenka Krahulcová

Bc. Lenka Krahulcová

sekretářka katedry

zkoušky z češtiny pro žadatele o české občanství lektorka češtiny pro cizince

Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D.

Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D.

odborný asistent, projektový specialista, webmaster

obecná jazykověda, kvantitativní lingvistika, stylistika, typografie

PhDr. Lucie Radková, Ph.D.

PhDr. Lucie Radková, Ph.D.

odborná asistentka, garantka přijímacího řízení

současný český jazyk - ortografie, lexikologie, didaktika

Mgr. Jana Davidová Glogarová, Ph.D.

ortografie, stylistika (zejména politická publicistika 20. století) a textová analýza, dějiny a kultura českých zemí

Mgr. Michal Místecký, Ph.D.

úvod do studia jazyka, syntax, lingvistická analýza literárního textu

Mgr. Tereza Klemensová, Ph.D.

vývoj spisovné češtiny, onomastika, historická mluvnice

Mgr. Kristýna Kovářová, Ph.D.

fonetika a fonologie, čeština pro nečeštináře, onomastika

Mgr. Zdeňka Žédková Suchá

Mgr. Zdeňka Žédková Suchá

lektorka, poradkyně pro zahraniční studenty, kontaktní osoba pro studenty se specifickými potřebami

čeština pro cizince

Mgr. Libor Magdoň

základy praxe pro učitele českého jazyka, kulturní a vlastivědné časopisy v regionu; slovenská literatura

Mgr. Zuzana Medveďová

aktivizující metody ve výuce dějepisu, základy praxe pro učitele českého jazyka

doc. PhDr. Hana Srpová, CSc.

stylistika, jazyková kultura, žurnalistika, dějiny filmu

doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.

morfologie, derivatologie, syntax, textová syntax, obecná lingvistika

Mgr. Jakub Maruš

historická gramatika, syntax, historická syntax, etymologie

Xinying Chen, PhD.

Výzkumný pracovník

Mgr. Kateřina Pelegrinová

téma dizertační práce: Menzerathův-Altmannův zákon v češtině

PhDr. Zuzana Černá

téma dizertační práce: Proměny diskurzu mediálních textů o mateřství po roce 1989

Mgr. Marie Rupcová

logopedie