Lidé

doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

docent, vedoucí katedry

historická gramatika, onomastika, psaní textů, čeština pro cizince, filmový klub

Mgr. Tereza Klemensová, Ph.D.

Mgr. Tereza Klemensová, Ph.D.

odborná asistentka, stálá zástupkyně vedoucího katedry, pedagogická poradkyně

vývoj spisovné češtiny, onomastika, historická mluvnice

Bc. Lucie Malíková

Bc. Lucie Malíková

sekretářka katedry
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.

kvantitativní lingvistika, syntax, korpusová lingvistika, fonetika a fonologie, psaní textů

Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D.

Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D.

odborný asistent, garant Kabinetu češtiny pro cizince, webmaster

obecná jazykověda, kvantitativní lingvistika, stylistika, typografie

PhDr. Lucie Radková, Ph.D.

PhDr. Lucie Radková, Ph.D.

odborná asistentka, garantka přijímacího řízení

současný český jazyk - ortografie, lexikologie, didaktika

Mgr. Jana Davidová Glogarová, Ph.D.

ortografie, stylistika (zejména politická publicistika 20. století) a textová analýza, dějiny a kultura českých zemí

Mgr. Michal Místecký, Ph.D.

Mgr. Michal Místecký, Ph.D.

odborný asistent, koordinátor pro zahraniční mobility

úvod do studia jazyka, syntax, lingvistická analýza literárního textu

Mgr. Kristýna Kovářová, Ph.D.

Mgr. Kristýna Kovářová, Ph.D.

odborná asistentka

fonetika a fonologie, čeština pro nečeštináře, onomastika

Mgr. Zdeňka Žédková Suchá

Mgr. Zdeňka Žédková Suchá

lektorka, garantka Letní školy češtiny

čeština pro cizince

Mgr. Libor Magdoň

Mgr. Libor Magdoň

externista

základy praxe pro učitele českého jazyka, kulturní a vlastivědné časopisy v regionu; slovenská literatura

Mgr. Kateřina Pelegrinová

téma dizertační práce: Menzerathův-Altmannův zákon v češtině

Mgr. Marie Rupcová

Mgr. Marie Rupcová

externistka

logopedie

Mgr. Agata Rupińska

Mgr. Agata Rupińska

doktorandka

téma dizertační práce: Jazyková a jazykovědná problematika a její reflexe v díle vybraných českých spisovatelů

Mgr. Jarmila Mádrová

téma dizertační práce: Speleonyma Severomoravského krasu a Moravského krasu

Mgr. Michaela Hanušková

Mgr. Michaela Hanušková

lektorka, doktorandka

čeština pro cizince, téma dizertace: Kvantitativní analýza textů psaných nerodilými mluvčími českého jazyka

Mgr. Kristýna Březinová

téma dizertace: Vlastní jména a stereotypy – na materiálu současné české antroponymie