Lidé

doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

historická gramatika, onomastika, psaní textů, čeština pro cizince, filmový klub

doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.

kvantitativní lingvistika, syntax, korpusová lingvistika, fonetika a fonologie, psaní textů

PhDr. Lucie Radková, Ph.D.

současný český jazyk - ortografie, lexikologie, didaktika

Mgr. Jana Davidová Glogarová, Ph.D.

ortografie, stylistika (zejména politická publicistika 20. století) a textová analýza, dějiny a kultura českých zemí

Mgr. Michal Místecký, Ph.D.

úvod do studia jazyka, syntax, lingvistická analýza literárního textu

Mgr. Kristýna Kovářová, Ph.D.

fonetika a fonologie, čeština pro nečeštináře, onomastika

Mgr. Libor Magdoň

základy praxe pro učitele českého jazyka, kulturní a vlastivědné časopisy v regionu; slovenská literatura

Mgr. Kateřina Pelegrinová

téma dizertační práce: Menzerathův-Altmannův zákon v češtině

Mgr. Agata Reclik

téma dizertační práce: Jazyková a jazykovědná problematika a její reflexe v díle vybraných českých spisovatelů

Mgr. Jarmila Mádrová

téma dizertační práce: Speleonyma Severomoravského krasu a Moravského krasu

Mgr. Michaela Hanušková

čeština pro cizince, téma dizertace: Kvantitativní analýza textů psaných nerodilými mluvčími českého jazyka

Mgr. Kristýna Březinová

téma dizertace: Vlastní jména a stereotypy – na materiálu současné české antroponymie

Mgr. Michaela Nogolová

téma dizertační práce: Mezi slovem a klauzí. Kvantitativní analýza syntaktických jednotek