Katedra českého jazyka FF OU

Knihovna KCJ

 
Kde je Čejovna?

Studijní knihovnu Čejovna najdete na katedře českého jazyka vedle sekretariátu.

Jak hledat v knihovně?

V katalogu Univerzitní knihovny OU  najdete informaci, zda je kniha v naší knihovně, či nikoliv. V interním katalogu Čejovny najdete informaci, kde je kniha konkrétně lokována, např. Dialektologie, Sociolingvistika, Historie, popř. informaci o lokaci v pracovně konkrétního vyučujícího.

 

 

OTEVÍRACÍ DOBA ČEJOVNY

Pondělí08:30 – 13:00 
Úterý08:30 – 13:00          
Čtvrtek10:30 – 14:00          

  Pravidla pro studium v knihovně katedry českého jazyka FF OU
 

  1. Student se při příchodu do knihovny prokáže platným průkazem ISIC, popř. jiným platným studentským průkazem.
  2. Literaturu lze studovat pouze prezenčně. Knihy se nepůjčují domů.
  3. Výjimku mají pouze vyučující, a to pouze pro krátkodobé výpůjčky. 
  4. Pokud si potřebujete knihu vypůjčit – využijte služeb deponát k objednání přes katalog UK.
  5. Pokud si student chce pořídit xerokopii, může požádat službu nebo paní sekretářku. Cena jednostranné kopie formátu A4 je 2 Kč.
  6. V zájmu zachování uspořádání knihovny je třeba knihy vracet na místo k tomu určené.
  7. Do knihovny je zakázáno vstupovat s kabáty, bundami, velkými taškami nebo batohy. Svrchní oblečení a zavazadla si studenti mohou odložit buď v šatně, popř. v dopoledních hodinách na sekretariátě katedry.
  8. Vstup s nápoji je dovolen. Nápoje je však zakázáno dávat na velký stůl uprostřed, který slouží pouze pro studium literatury.
  9. V knihovně je dovoleno mluvit, pokud tím nejsou rušeni ostatní studující.

Kontakt

Bc. Lucie Malíková (lucie.malikova@osu.cz, tel. 597 091 861)