Seznam doktorandů ve studijním programu Český jazyk

 
Mgr. Kristýna Kovářová, 4. ročník

téma dizertační práce: Hydronymie povodí Ostravice

e-mail: A14618@student.osu.cz

školitel: doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.


Mgr. Tereza Klemensová, 3. ročník

téma dizertační práce: Toponymie českého pohraničí po roce 1945 (na příkladu vybraných obcí Jesenicka)

e-mail: A14617@student.osu.cz

školitel: doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.


PhDr. Zuzana Černá, 1. ročník

téma dizertační práce: Proměny diskurzu mediálních textů o mateřství po roce 1989

e-mail: A18602 @student.osu.cz

školitel: doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.


Mgr. Kateřina Pelegrinová, 1. ročník

téma dizertační práce: Menzerathův-Altmannův zákon v češtině

e-mail: pelegrinovak@seznam.cz

školitel: doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.