Seznam doktorandů

 

studijní program Český jazyk

 

 

Mgr. Rostislav Gromnica, 5. ročník

téma dizertační práce: Čeština na internetu v prostředí diskusních fór k domácí politice

e-mail: A13619@student.osu.cz

školitelka: doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.

 

Mgr. Kristýna Bílková, 4. ročník

téma dizertační práce: Hydronymie povodí Ostravice

e-mail: A14618@student.osu.cz

školitel: doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

 

Mgr. Tereza Klemensová, 3. ročník

téma dizertační práce: Toponymie českého pohraničí po roce 1945 (na příkladu vybraných obcí Jesenicka)

e-mail: A14617@student.osu.cz

školitel: doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

 

 

Mgr. Jana Rausová, 4. ročník

téma dizertační práce: Socioonomastické aspekty toponymie vybraných lokalit

e-mail: A14619@student.osu.cz

školitel: doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

 

Mgr. Petr Sádlo, 2. ročník

téma dizertační práce: Včleňování anglického lexikonu počítačových her do češtiny

e-mail: A16630@student.osu.cz

školitelka: doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.