Seznam doktorandů ve studijním programu Český jazyk

Mgr. Kateřina Pelegrinová

Mgr. Kateřina Pelegrinová

doktorandka
téma dizertační práce: Menzerathův-Altmannův zákon v češtině
Mgr. Agata Rupińska

Mgr. Agata Rupińska

doktorandka

téma dizertační práce: Jazyková a jazykovědná problematika a její reflexe v díle vybraných českých spisovatelů

Mgr. Jarmila Mádrová

Mgr. Jarmila Mádrová

doktorandka

téma dizertační práce: Speleonyma Severomoravského krasu a Moravského krasu

Mgr. Michaela Hanušková

Mgr. Michaela Hanušková

lektorka, doktorandka

čeština pro cizince, téma dizertace: Kvantitativní analýza textů psaných nerodilými mluvčími českého jazyka

Mgr. Kristýna Březinová

Mgr. Kristýna Březinová

doktorandka

téma dizertace: Vlastní jména a stereotypy – na materiálu současné české antroponymie