Seznam doktorandů ve studijním programu Český jazyk

 

PhDr. Zuzana Černá, 2. ročník

téma dizertační práce: Proměny diskurzu mediálních textů o mateřství po roce 1989

e-mail: A18602 @student.osu.cz

školitel: doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.


Mgr. Kateřina Pelegrinová, 2. ročník

téma dizertační práce: Menzerathův-Altmannův zákon v češtině

e-mail: pelegrinovak@seznam.cz

školitel: doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.