Seznam doktorandů ve studijním programu Český jazyk

Mgr. Kateřina Pelegrinová

téma dizertační práce: Menzerathův-Altmannův zákon v češtině

Mgr. Agata Reclik

téma dizertační práce: Jazyková a jazykovědná problematika a její reflexe v díle vybraných českých spisovatelů

Mgr. Jarmila Mádrová

téma dizertační práce: Speleonyma Severomoravského krasu a Moravského krasu

Mgr. Michaela Hanušková

čeština pro cizince, téma dizertace: Kvantitativní analýza textů psaných nerodilými mluvčími českého jazyka

Mgr. Kristýna Březinová

téma dizertace: Vlastní jména a stereotypy – na materiálu současné české antroponymie

Mgr. Michaela Nogolová

téma dizertační práce: Mezi slovem a klauzí. Kvantitativní analýza syntaktických jednotek