Seznam doktorandů

 

studijní program Český jazyk

 

 

Mgr. Kristýna Bílková, 4. ročník

téma dizertační práce: Hydronymie povodí Ostravice

e-mail: A14618@student.osu.cz

školitel: doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

 

Mgr. Tereza Klemensová, 3. ročník

téma dizertační práce: Toponymie českého pohraničí po roce 1945 (na příkladu vybraných obcí Jesenicka)

e-mail: A14617@student.osu.cz

školitel: doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.