Seznam doktorandů ve studijním programu Český jazyk

Mgr. Kateřina Pelegrinová

téma dizertační práce: Menzerathův-Altmannův zákon v češtině

PhDr. Zuzana Černá

PhDr. Zuzana Černá

doktorandka

téma dizertační práce: Proměny diskurzu mediálních textů o mateřství po roce 1989

Mgr. Agata Rupińska

Mgr. Agata Rupińska

doktorandka

téma dizertační práce: Jazyková a jazykovědná problematika a její reflexe v díle vybraných českých spisovatelů

Mgr. Jarmila Mádrová

téma dizertační práce: Vlastní jména ve vojenských výcvikových prostorech

Mgr. David Miffek

Mgr. David Miffek

doktorand

téma dizertační práce: Jazyková situace moderního města (na příkladu statutárního města Most)