Magisterské studium

Čeština pro cizince

Dvouleté navazující magisterské studium; obor je určen cizincům – nerodilým mluvčím, absolventům bakalářského studia bohemistiky, slavistiky nebo příbuzných oborů). Program se realizuje pouze ve variantě completus (jednooborové studium).

Bližší informace včetně skladby předmětů a požadavků na přijímací řízení najdete  ZDE