Katedra českého jazyka FF OU

Doktorské studium

Katedra českého jazyka nabízí doktorské studium v programu Český jazyk (Ph.D.). Program je realizován pouze ve variantě completus (jednooborové studium).

Doktorský program nabízí dvě formy studia: 

  • prezenční formu

  • distanční formu 

Bližší informace včetně skladby předmětů a požadavků na přijímací řízení najdete ZDE