Katedra českého jazyka FF OU

Zkušenosti studentů

 

Universität Leipzig, Německo, program VIA

V březnu roku 2017 jsem měla možnost strávit měsíc v Německu, konkrétně v Lipsku, na Leibnizově společenskovědním institutu pro historii a kulturu středovýchodní Evropy (při univerzitě v Lipsku). Místo jsem si vybrala s ohledem na téma své dizertační práce, kdy mi právě studium v lipských knihovnách a konzultace s kolegy z lipských ústavů umožnily rozšířit a doplnit mé bádání.

Na institut jsem se dostala díky novému mobilitnímu programu VIA. Ten mi umožnil zvolit si místo pobytu nehledě na již existující meziuniverzitní smlouvy – jako tzv. freemover jsem mohla v podstatě vyjet kamkoliv. Výhodou je tedy možnost volby, nevýhodou pak povinnost vyřízení si administrativních záležitostí, které se s výjezdem pojí (v případě, že naše univerzita má s Vámi vybranou univerzitou meziuniverzitní partnerskou smlouvu, tyto povinnosti se Vás pak netýkají). To obnáší zejména oslovení daného institutu (s čímž mi pomohl můj školitel) a zajištění si ubytování (vedle kolejí je jistě ideální možností bydlení v soukromí, v pronajatém pokoji/bytu, nejlevnější variantou je společné bydlení s jinými studenty – pro Německo doporučuji tyto stránky).

Pokud se pro výjezd rozhodnete, stačí jen poslat vyplněnou přihlášku a životopis, případně jazykové certifikáty či pozvání od člena institutu, který jste si zvolili. V přihlášce musíte svůj pobyt odůvodnit (tedy proč chcete jet), zmínit přínosy pobytu (pro Vás či pro katedru/univerzitu, publikační výstup). Důležitou součástí je pak předběžný rozpočet, jelikož z něj bude vycházet finální částka, kterou Vás při výjezdu univerzita podpoří. To vše jsou významné body, které je nutné si předem promyslet, jelikož na jejich základě Vás bude hodnotit výběrová komise. V případě, že uspějete, podpoří Vás univerzita finanční částkou ve výši až 90 % z uvedeného rozpočtu (proto je opravdu nutné mít dopředu představu o tom, kolik stojí ubytování, jízdné či pojištění, nebo zda musíte škole odvést nějaké poplatky). Před výjezdem je pak třeba vyplnit studijní smlouvu, vyřídit si cestovní pojištění a podepsat účastnickou smlouvu. Po výjezdu je zase nutné doložit Váš pobyt (doklad o absolvování studia v zahraničí) a odevzdat závěrečnou zprávu.

Pokud si tedy jako já zvolíte variantu freemover, tedy na vlastní pěst, čeká Vás sice více papírování a zařizování, na druhou stranu ale máte možnost vyjet za vysoké finanční podpory kamkoliv, kam zrovna v rámci studia či výzkumu potřebujete. V dnešní době, kdy bez problémů můžete kohokoliv oslovit e-mailem a veškeré informace naleznete na internetu, je tato možnost vycestovat skvělou příležitostí pro všechny, kteří chtějí své studium posunout dále a získat nové zkušenosti, které jim budou přínosem jak pro ně samotné, tak i v budoucnu pro potencionální zaměstnavatele.

Tereza Klemensová, studenka doktorského programu

 

 

Univerza v Ljubljani, Slovinsko, Erasmus+

Once Erasmus, always Erasmus. Věta, která stojí v popředí všech sloganů o zahraničních výjezdech. Prázdná slova pro studenty, kteří ještě nevyjeli. Skutečnost pro ty, kteří se vrátili!

Part no. 1: Once Erasmus – Opustit kamarády, rodinu, pohodlný studentský život a vydat se do zahraničí? Před dvěma lety otázka, dnes už vím, že není nad čím přemýšlet. Kamarády v České republice jsem neopustila, ale dala jim příležitost za mnou přijet. Pohodlný studentský život? V zahraničí je mnohem lepší a rodina? Ta to jedině ocení.
Lublaň jsem si vybrala na základně nabízených předmětů a ostatně, není moc míst v Evropě, kde studují bohemistiku. Byla to skvělá volba. Město, které se na první pohled zdá šedé, je uvnitř barevné, hravé a překrásné. Celý rok jsem projížděla lublaňské ulice na kole a nikdy jsem neměla pocit, že město znám. Vždy dokázalo překvapit novým místem, zákoutím či zážitkem. Rok v Lublani byl nezapomenutelný. Našla jsem nové zahraniční kamarády, se kterými jsem dodnes v kontaktu. Procestovala půlku Evropy, naučila se spoustu zajímavých věcí a posunula své hranice zase o kousek dál. Odvezla si zážitky na celý život.

Part no. 2: Always Erasmus – Po návratu se vždy něco změní. Vrátila jsem se do prostředí, které bylo skvělé, ale chyběl mi mezinárodní život. Kamarádi, kteří byli po celé Evropě. Svoboda a nezávislost, kterou máme do jisté míry v cizí zemi. Rok v zahraničí mi otevřel dveře, nad kterými jsem před Erasmem nepřemýšlela. Pomohl mi s profilací ve studiu a ukázal nespočet možností a příležitostí, které jsou všude kolem nás.

Už jsi byl/a na Erasmu? Neváhej a jeď!

Hana Redererová, studentka bakalářského programu