Katedra českého jazyka FF OU

Čeština pro cizince

Naše katedra se dlouhodobě zaměřuje na výuku češtiny jako cizího jazyka. Nabízíme bakalářský a navazující magisterský program Čeština pro cizince a také několik kurzů s různými úrovněmi znalosti českého jazyka pro zahraniční studenty ze všech fakult Ostravské univerzity. Jsme jediným zkušebním centrem v Moravskoslezském kraji pro zkoušky z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR. Naši vyučující mají bohaté zkušenosti s výukou češtiny pro cizince jak u nás, tak na zahraničních univerzitách. Máme také vlastní učebnici Czech in Ostrava: how not to get lost in Czech and in Ostrava. Spolupracujeme s Českou školou bez hranic v Londýně.

Co nabízíme: 
DAVID, Jaroslav. Czech in Ostrava: how not to get lost in Czech and in Ostrava. Ostrava: OU, 2014.

Učebnice češtiny pro cizince vznikla na základě několikaleté zkušenosti s výukou zahraničních studentů přijíždějících především v rámci programu Erasmus. Ve 12 lekcích podává přehled základní české gramatiky, lexika a konverzačních témat (úroveň SERR A1-A2). Po úvodním představení českého jazyka a jeho specifik následují lekce obsahující vždy konkrétní gramatiku, prakticky-komunikačně zaměřená cvičení a základní komunikační témata, s nimiž se student-cizinec setkává, např. studium, univerzita, na kolejích, e-mailová komunikace, prezentace projektu, cestování, nakupování apod. Pozornost je věnována rovněž jazykové etiketě, např. vykání, oslovování. Mediačním jazykem prvních 5 lekcí je angličtina.


Fotogalerie z letní školy 2019

Fotogalerie z letní školy 2018

 Fotogalerie z tříměsíčního kurzu češtiny pro čínské studenty z Hebei, 2016