Dějiny a kulura českých zemí – ústní zkouška

Předmět je zakončen ústní zkouškou. Student si vylosuje dvě otázky – jednu zaměřenou na vývoj kultury, druhou na dějiny. Pokud student nevyhověl, má právo konat jednu opravnou zkoušku v rámci vypsaných termínů daného zkouškového období.

Hodnocení: škála A–E, F (nevyhověl).

Otázky ke zkoušce:

 1. Česká kultura 1. poloviny 20. století – osobnosti, tendence, směry.
 2. Česká kultura 2. poloviny 20. století – osobnosti, tendence, směry.
 3. Česká kultura 20. století – 1945–1948 (situace, literatura, film, divadlo, hudba, osobnosti).
 4. Česká kultura 20. století – 50. léta (situace, literatura, film, divadlo, hudba, osobnosti).
 5. Česká kultura 20. století – 60. léta (situace, literatura, film, divadlo, hudba, osobnosti).
 6. Česká kultura 20. století – normalizace (situace, literatura, film, divadlo, hudba, osobnosti).
 7. Česká kultura 20. století – po roce 1989 (situace, literatura, film, divadlo, hudba, osobnosti).

 1. České dějiny do vzniku Československé republiky 1918 – osobnosti, tendence, směry.
 2. České dějiny mezi demokracií a totalitou – tendence českých dějin 20. století.
 3. České dějiny 20. století (klíčové osobnosti, tendence) – do roku 1938.
 4. České dějiny 20. století (klíčové osobnosti, tendence) – 1939–1948.
 5. České dějiny 20. století (klíčové osobnosti, tendence) – 1949–1968.
 6. České dějiny 20. století (klíčové osobnosti, tendence) – 1969–1989.
 7. České dějiny 20. století (klíčové osobnosti, tendence) – po roce 1989.