Oborová rada

doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. – FF Ostravské univerzity v Ostravě (předseda oborové rady, garant doktorského programu)

prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc. – FF Masarykovy univerzity Brno

prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. – FF Univerzity Karlovy Praha

doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. – FF Univerzity Karlovy Praha

doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. – FF Ostravské univerzity v Ostravě

doc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D. – FF Ostravské univerzity v Ostravě

doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. – FF Masarykovy univerzity Brno

doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD. – FF Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

doc. Mgr. Ján Mačutek, PhD. – FMFI Univerzity Komenského Bratislava

doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D. – PedF Ostravské univerzity v Ostravě

Mgr. Jan Chromý, Ph.D. – FF Univerzity Karlovy Praha

PhDr. Lucie Radková, Ph.D. – FF Ostravské univerzity v Ostravě