Katedra českého jazyka FF OU

Fotogalerie


Studentská vědecká konference 30. března 2024

Adaptační den pro nové studenty 2023

International workshop on corpus stylistics and stylometrics, June 21, 2023

Studentská vědecká konference 30. března 2023

Workshop: Žákovský korpus nerodilých mluvčích češtiny

Křest knihy Od etymologie ke krajině – onomastika pro 21. století (20. 1. 2023)

The third edition of the Summer Workshop for Statistics in Linguistics (SWSL) 19 to 21 July 2022 in Trojanovice

Studentská vědecká konference 2022 (3. 3. 2022)

Noc vědců (24. 9. 2021)

Adaptační den „Z centra na periferii a zase zpět aneb Lingvisté rádi chodí“ (14. 9. 2021)

Aktuální trendy v současné české a francouzské neologii a sociolektologii (9. 9. 2021)

II. Summer Workshop for Statistics in Linguistics (SWSL), 9. – 13. 8. 2021

Statistical Applications in Text Analysis (17. 6. 2020)

Studentská vědecká konference 2020 (5. 3. 2020)

 Corpus Driven Quantitative Linguistics Workshop (27. – 28. 11. 2019)

Letní škola češtiny pro cizince (26. 8. – 13. 8. 2019)

Bohemistická exkurze 2019

19. poznávací exkurze Velká Morava (červen 2019) Ladná – Lednice – Břeclav – Pohansko – Pavlov – Pálava – Mikulov – Mikulčice – Hodonín – Modrá – Velehrad. Vedli Jaroslav David a Tereza Klemensová.


Tools and Methods for Empirical Syntax Study, 15. – 17. 4. 2019

 Bohemistický večírek 10. 4. 2019

 Universal Dependecies & Language Typologies, 24. 1. 2019

Studentská vědecká konference 2019 (21. 2. 2019)

Letní škola češtiny pro cizince (2. 7. – 20. 7. 2018)

Poznávací exkurze EXPO (červen 2018) tentokrát zamířila na Kutnohorsko a Kolínsko


The 2nd Ostrava Onomastic Meeting EVENT 23.–24. 4. 2018


Studentská vědecká konference 22. 2. 2018

Dny otevřených dveří 12.–13. 1. 2018


Vánoce 2017


Křest knihy Obrazy z cest do země Sovětů

Gabriel Rožai (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) vystopil v rámci Jazykovědného sdružení s přednáškou na téma Názvy jaskýň a priepastí Slovenského krasu.

The 26th International Congress of Onomastic Sciences, Debrecen, 28. 8.–2. 9. 2017


20. slovenská onomastická konferencia, červen 2017, Banská Bystrica

 Bohemistická exkurze 2017 – Babiččino údolí, Adršpach, Náchodsko, Kuks

Happening na podporu studentky Pavly Limmlové z brněnské konzervatoře, květen 2017


Slovenská jazykovedná spoločnosť při Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava, 11. 4. 2017

Kristýna Bílková, Jana Rausová, Tereza Klemensová a Jaroslav David.


 Bohemistický večírek 2017


Konference 100 let Naší řeči, leden 2017, Praha


Studentská vědecká konference 23. 2. 2017


Colours of Ostrava 2017

Prezentace Filozofické fakulty OU připadla na Katedru českého jazyka FF OU. Onomastický workshop a přednáška o českých cestopisech do Sovětského svazu.


Kritické pohledy na Menzerathův-Altmannův zákon, 9. 2. 2017

Dle Menzerathova-Altmannova zákona (MAL) existuje vzájemný vztah mezi jazykovými jednotkami na různých úrovních. Platí, že čím delší je v textu konstrukt, tím kratší jsou v průměru jeho konstituenty. Kolokvium bylo primárně pojato jako diskusní platforma pro interpretaci MAL z různých hledisek.


Pobyt Mgr. Gabriela Rožaie (FF UMB Banská Bystrica)

V zimním semestru 2016 absolvoval na katedře tříměsíční studijní pobyt Mgr. Gabriel Rožai zabývající se onomastikou. Garantem jeho pobytu byl doc. Jaroslav David. Mgr. Rožai se aktivně zapojil i do Noci vědců.

Noc vědců 2016

Závěrečná zkouška čínských studentů, 2016

Studenti z Hebei absolvovali v Ostravě na jaře 2016 tříměsíční kurz češtiny.


Studentská vědecká konference 2016

Tříměsíční kurz češtiny pro čínské studenty z Hebei, 2016

Odborná stáž dr. Lin Wang z Centre for the Study of Language and Cognition, Zhejiang University, China na KČJ pod vedením doc. Čecha, 2016

XX. Międzynarodowa i Ogólnopolska konferencja onomastyczna, 21.—23. 9. 2016, Kraków

Do Polska se vypravily onomastické doktorandky doc. Davida, Kristýna Bílková, Tereza Klemensová a Jana Rausová. Muž na fotografiích je slovenský onomastik a dialektolog Gabriel Rožai (Banská Bystrica), který u nás následně strávil tříměsíční studijní pobyt. 


Ostravská univerzita udělila na návrh katedry českého jazyka FF OU čestný doktorát prof. Rudolfu Šrámkovi, 25. 5. 2016

Prof. Rudolf Šrámek, narozený v Ostravě-Zábřehu a valnou částí svého života spojený s Hošťálkovicemi, byl v 70. letech 20. století spolu s doc. Naděždou Bayerovou zakládající osobností onomastického výzkumu (výzkum vlastních jmen)  v Ostravě.


Vernisáž výstavy Toponyma. Ohrožené kulturní dědictví?

Výstava vznikla v rámci projektu Studentské grantové soutěže (SGS). Vernisáž se konala 5. 10. 2015, v předvečer 1. ostravského onomastického setkání. O rok později vyšla kolektivní monografie Toponyma. Kulturní dědictví a paměť míst (ed. Jaroslav David).


1. ostravské onomastické setkání, říjen 2015

Pražské jaro v Ostravě, 24. 3. 2015

Na pozvání katedry přijeli přednášet pražští kolegové z FF UK a ÚJČ AV ČR.


Studentská vědecká konference 2015

Studentská vědecká konference 2014

Křest publikace Slovo a text v historickém kontextu, 25. února 2014

Křest publikace Slovo a text v historickém kontextu (Jaroslav David, Radek Čech, Jana Davidová Glogarová, Lucie Radková a Hana Šústková). Kmotrem monografie byl dr. Jakub Doležal, vedoucí Archivu Kanceláře prezidenta republiky, který také proslovil přednášku na téma „Vánoční a novoroční projevy československých a českých prezidentů“.


Křest a otevření studijní knihovny ČeJovna – 25. února 2014

Křest a otevření studijní bohemistické knihovny „ČeJovna“. Kmotrovství nad novou knihovnou, která je otevřena studentům i vyučujícím, se ujal doc. Jan Malura, proděkan pro vědu a výzkum FF OU.


Studentská vědecká konference 2013

Bohemistická exkurze 2012 – Mikulovsko, Znojemsko, Vídeň, Klosterneuburg

IV. česká onomastická konference, 15.–17. září 2009, Ostrava

Text sborníku dostupný zde.


Bohemistická exkurze 2006

Letní škola češtiny pro cizince 2005

Bohemistická exkurze 2004


První kurzy češtiny pro cizince 1999–2000

Bartovská harenda

Na podzim 1999 vzniklo na katedře českého jazyka neformální sdružení studentů (nejen bohemistiky) pod vedením Jaroslava Davida, které zahájilo tradici předvánočních bohemistických večírků, tzv. harend, poznávacích exkurzí a iniciovalo také vznik Filmového klubu Slunečnice se diví. S odchodem studentů do praxe (2004/2005) spolek svoji činnost ukončil. Nicméně tradice večírků, exkurzí i filmového klubu, byť v pozměněné podobě, pokračuje dál.