Fotogalerie

Statistical Applications in Text Analysis (17. 6. 2020)
Studentská vědecká konference 2020 (5. 3. 2020)
 
Corpus Driven Quantitative Linguistics Workshop (27. 28. 11. 2019)
Letní škola češtiny pro cizince (26. 8. – 13. 8. 2019)

 

Bohemistická exkurze 2019

19. poznávací exkurze Velká Morava (červen 2019) Ladná – Lednice – Břeclav – Pohansko – Pavlov – Pálava – Mikulov – Mikulčice – Hodonín – Modrá – Velehrad. Vedli Jaroslav David a Tereza Klemensová.

Tools and Methods for Empirical Syntax Study, 15. – 17. 4. 2019
 
Bohemistický večírek 10. 4. 2019
 
Universal Dependecies & Language Typologies, 24. 1. 2019
Studentská vědecká konference 2019 (21. 2. 2019)
Letní škola češtiny pro cizince (2. 7. – 20. 7. 2018)
Poznávací exkurze EXPO (červen 2018) tentokrát zamířila na Kutnohorsko a Kolínsko
The 2nd Ostrava Onomastic Meeting EVENT 23.–24. 4. 2018

 

Studentská vědecká konference 22. 2. 2018

 

Dny otevřených dveří 12.–13. 1. 2018

 

Vánoce 2017

 

Křest knihy Obrazy z cest do země Sovětů

 

 

Gabriel Rožai (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) vystopil v rámci Jazykovědného sdružení s přednáškou na téma Názvy jaskýň a priepastí Slovenského krasu.

 

The 26th International Congress of Onomastic Sciences, Debrecen, 28. 8.–2. 9. 2017

Na kongresu vystoupil Jaroslav David s přednáškou na téma Toponymy in a Socialist City
– The Cities of Most, Havířov and Ostrava-Poruba.

 

20. slovenská onomastická konferencia, červen 2017, Banská Bystrica

Na konferenci vystoupil Jaroslav David se svými doktorandkami Kristýnou Bílkovou a Terezou Klemensovou. Prof. Šrámek použil označení „ostravská onomastická škola“.

 

 

Bohemistická exkurze 2017 – Babiččino údolí, Adršpach, Náchodsko, Kuks

 

Happening na podporu studentky Pavly Limmlové z brněnské konzervatoře, květen 2017

Studentka Pavla Limmlová a její učitelka Věra Zástěrová čelily perzekuci ze strany vedení školy kvůli recitaci textů básníka Egona Bondyho (více zde). Katedra českého jazyka zorganizovala happening, na němž se četly úryvky Egona Bondyho, Josefa Škvoreckého či Francoise Rabelaise.

 

Slovenská jazykovedná spoločnosť při Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava, 11. 4. 2017

Kristýna Bílková, Jana Rausová, Tereza Klemensová a Jaroslav David.
Název přednášky: Nové přístupy ve výzkumu toponymie

 

 

Bohemistický večírek 2017

 

Konference 100 let Naší řeči, leden 2017, Praha

 

Studentská vědecká konference 23. 2. 2017

 

Colours of Ostrava 2017

Prezentace Filozofické fakulty OU připadla na Katedru českého jazyka FF OU. Onomastický workshop a přednáška o českých cestopisech do Sovětského svazu.

 

Kritické pohledy na Menzerathův-Altmannův zákon, 9. 2. 2017

Dle Menzerathova-Altmannova zákona (MAL) existuje vzájemný vztah mezi jazykovými jednotkami na různých úrovních. Platí, že čím delší je v textu konstrukt, tím kratší jsou v průměru jeho konstituenty. Kolokvium bylo primárně pojato jako diskusní platforma pro interpretaci MAL z různých hledisek.

Pobyt Mgr. Gabriela Rožaie (FF UMB Banská Bystrica)

V zimním semestru 2016 absolvoval na katedře tříměsíční studijní pobyt Mgr. Gabriel Rožai zabývající se onomastikou. Garantem jeho pobytu byl doc. Jaroslav David. Mgr. Rožai se aktivně zapojil i do Noci vědců.

 

Noc vědců 2016

 

Závěrečná zkouška čínských studentů, 2016

Studenti z Hebei absolvovali v Ostravě na jaře 2016 tříměsíční kurz češtiny.

 

Studentská vědecká konference 2016
Tříměsíční kurz češtiny pro čínské studenty z Hebei, 2016

 

Odborná stáž dr. Lin Wang z Centre for the Study of Language and Cognition, Zhejiang University, China na KČJ pod vedením doc. Čecha, 2016

 

XX. Międzynarodowa i Ogólnopolska konferencja onomastyczna, 21.—23. 9. 2016, Kraków

Do Polska se vypravily onomastické doktorandky doc. Davida, Kristýna Bílková, Tereza Klemensová a Jana Rausová. Muž na fotografiích je slovenský onomastik a dialektolog Gabriel Rožai (Banská Bystrica), který u nás následně strávil tříměsíční studijní pobyt. 

 

Ostravská univerzita udělila na návrh katedry českého jazyka FF OU čestný doktorát prof. Rudolfu Šrámkovi, 25. 5. 2016

Prof. Rudolf Šrámek, narozený v Ostravě-Zábřehu a valnou částí svého života spojený s Hošťálkovicemi, byl v 70. letech 20. století spolu s doc. Naděždou Bayerovou zakládající osobností onomastického výzkumu (výzkum vlastních jmen)  v Ostravě.

 

Vernisáž výstavy Toponyma. Ohrožené kulturní dědictví?

Výstava vznikla v rámci projektu Studentské grantové soutěže (SGS). Vernisáž se konala 5. 10. 2015, v předvečer 1. ostravského onomastického setkání. O rok později vyšla kolektivní monografie Toponyma. Kulturní dědictví a paměť míst (ed. Jaroslav David).

 

1. ostravské onomastické setkání, říjen 2015

 

Pražské jaro v Ostravě, 24. 3. 2015

Na pozvání katedry přijeli přednášet pražští kolegové z FF UK a ÚJČ AV ČR.

 

Studentská vědecká konference 2015

 

Studentská vědecká konference 2014

 

Křest publikace Slovo a text v historickém kontextu, 25. února 2014

Křest publikace Slovo a text v historickém kontextu (Jaroslav David, Radek Čech, Jana Davidová Glogarová, Lucie Radková a Hana Šústková). Kmotrem monografie byl dr. Jakub Doležal, vedoucí Archivu Kanceláře prezidenta republiky, který také proslovil přednášku na téma „Vánoční a novoroční projevy československých a českých prezidentů“.

 

Křest a otevření studijní knihovny ČeJovna – 25. února 2014

Křest a otevření studijní bohemistické knihovny „ČeJovna“. Kmotrovství nad novou knihovnou, která je otevřena studentům i vyučujícím, se ujal doc. Jan Malura, proděkan pro vědu a výzkum FF OU.

 

Studentská vědecká konference 2013

 

Bohemistická exkurze 2012 – Mikulovsko, Znojemsko, Vídeň, Klosterneuburg

 

IV. česká onomastická konference, 15.–17. září 2009, Ostrava

Text sborníku dostupný zde.

 

Bohemistická exkurze 2006

Letní škola češtiny pro cizince 2005

Bohemistická exkurze 2004

 

První kurzy češtiny pro cizince 1999–2000

 

Bartovská harenda

Na podzim 1999 vzniklo na katedře českého jazyka neformální sdružení studentů (nejen bohemistiky) pod vedením Jaroslava Davida, které zahájilo tradici předvánočních bohemistických večírků, tzv. harend, poznávacích exkurzí a iniciovalo také vznik Filmového klubu Slunečnice se diví. S odchodem studentů do praxe (2004/2005) spolek svoji činnost ukončil. Nicméně tradice večírků, exkurzí i filmového klubu, byť v pozměněné podobě, pokračuje dál.