Katedra českého jazyka FF OU

Modelové hodiny pro SŠ

Na této stránce nabízíme modelové vyučovací hodiny pro střední školy.Kvantitativní intervence: Využití kvantitativnělingvistických metod v hodinách českého jazyka a literatury na SŠ

Bc. Veronika Drkošová & Bc. Denisa Doláková


Aplikace lingvoliterární metody: Od expresionismu k existencialismu — Proměna Franze Kafky

Bc. Denisa Doláková


Lexikologie – Čeština ve válečné zóně

Mgr. Jarmila Mádrová, Mgr. Adéla Hoblíková, Mgr. Tereza Danielová
Supervize: PhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Ostravská univerzita
SGS05/FF/2020