Konference, workshopy, přednášky

 


Statistical Applications in Text Analysis (17. 6. 2020)

ACTA 60 Onomastic Conference (CANCELLED)


Corpus Driven Quantitative Linguistics Workshop (27. – 28. 11. 2019)

Tools and Methods for Empirical Syntax Study, 15. – 17. 4. 2019

Universal Dependencies and Language Typologies, 24. 1. 2019

The 2nd Ostrava Onomastic Meeting EVENT on Place Names as a Mirror of Political Developments in Modern European Society 1848–2018, 23. – 24. 4. 2018, Ostrava

Conference Topics

  • Place names and the concepts of the political/linguistic/religious (etc.) landscape
  • Toponymy on state/national/language borders
  • Politics as a background of the development of place names
  • Place names in the discourse of the period – their reflection in fiction and art, their thematization, the influence of ideology, interpretation, new methods and approaches to place name research
  • Commemorative motives in place names – theoretical problems and discussions

Radek Čech, Miroslav Kubát, Jan Hůla, Xinying Chen. Application of Neural Networks in Diachronic and Synchronic Semantic Analysis of Texts. 29. 11. 2017, JS Ostrava.

Prezentace

 


Xinying Chen. Texts, Treebanks, Networks: descriptions and analysis of languages. 8. 11. 2017, JS Ostrava.

Prezentace

 


Kritické pohledy na Menzerathův-Altmannův zákon, 9. 2. 2017, Ostrava

Dle Menzerathova-Altmannova zákona (MAL) existuje vzájemný vztah mezi jazykovými jednotkami na různých úrovních. Platí, že čím delší je v textu konstrukt, tím kratší jsou v průměru jeho konstituenty. Kolokvium bylo primárně pojato jako diskusní platforma pro interpretaci MAL z různých hledisek. Prezentace vystupujících můžete stáhnout níže.

Program


1. ostravské onomastické setkání, říjen 2015

Pražské jaro v Ostravě, 24. 3. 2015

Na pozvání katedry přijeli přednášet pražští kolegové z FF UK a ÚJČ AV ČR. Během setkání byla pokřtěna kniha Jaroslava Davida a Přemysla Máchy Názvy míst.


IV. česká onomastická konference, 15.–17. září 2009, Ostrava

Text sborníku dostupný zde.