Katedra českého jazyka FF OU

Konference, workshopy, přednášky


International Workshop on Corpus and Computational Linguistics, 28. května 2024


International workshop on corpus stylistics and stylometrics, June 21, 2023


JS – Karel Pavlica: Jak s respektem mluvit o queer lidech, March 20, 2023

Další materiály:


JS – Ján Bauko: Bilingválna onymická krajina južného Slovenska, February 21, 2023

Workshop: Žákovský korpus nerodilých mluvčích češtiny – současný stav a výhled do budoucnosti

25. a 26. ledna 2023 uspořádala naše katedra hybridní workshop zaměřený na žákovské korpusy cizinců. Cílem bylo představit současné výzkumy, které s žákovskými korpusy pracují, a diskutovat o výzvách při jejich rozšiřování a zkvalitnění. Na workshopu se sešli akademici z Ostravy, Prahy, Brna a Bratislavy.

Příspěvky:

The third edition of the Summer Workshop for Statistics in Linguistics (SWSL), 19 to 21 July 2022 in Trojanovice.

Aktuální trendy v současné české a francouzské neologii a sociolektologii 9. 9. 2021

Dne 9. 9. 2021 proběhla na FF OU akce s názvem Aktuální trendy v současné české a francouzské neologii a sociolektologii. Jednalo se o pracovní setkání lexikologů a lexikografů z Katedry českého jazyka FF OU, Katedry romanistiky FF OU, Ústavu pro jazyk český AV ČR, Ústavu románských jazyků a literatur FF MU, Ústavu románských studií FF UK. Bylo to již druhé setkání tohoto druhu, první se uskutečnilo 9. 9. 2020 v hlavní budově AV ČR. 


II. Summer Workshop for Statistics in Linguistics (SWSL), 9. – 13. 8. 2021

The second edition of the Summer Workshop for Statistics in Linguistics (SWSL) took place from 9 to 13 August 2021 in Trojanovice. Experts from Czechia, Slovakia, and Austria presented and discussed current topics in quantitative linguistics.


I. Summer Workshop for Statistics in Linguistics (SWSL), 20. – 24. 7. 2020

The first edition of the Summer Workshop for Statistics in Linguistics (SWSL) took place from 20 to 24 July in Trojanovice. Local and international experts presented and discussed current topics in quantitative linguistics, both theoretical and practical.


Statistical Applications in Text Analysis (17. 6. 2020)

The workshop focused on the application of statistical methods in text analysis took place on 17 June 2020 in the library of our department (Čejovna).


ACTA 60 Onomastic Conference (CANCELLED)

Corpus Driven Quantitative Linguistics Workshop (27. – 28. 11. 2019)

Tools and Methods for Empirical Syntax Study, 15. – 17. 4. 2019

Three French linguists presented their research at the Tools and Methods for Empirical Syntax Study workshop organized by our department from 15 to 17 April 2019. In addition to the international guests – Kim Gerdes (University Sorbonne Nouvelle), Sylvain Kahane (University Paris Nanterre), Marine Courtin (University Sorbonne Nouvelle) – a member of our department, Xinying Chen, also presented her research. The three-day workshop on dependency syntax was held in a very active atmosphere, full of, often heated, discussions involving both academics and students.


Universal Dependencies and Language Typologies, 24. 1. 2019

The 2nd Ostrava Onomastic Meeting EVENT on Place Names as a Mirror of Political Developments in Modern European Society 1848–2018, 23. – 24. 4. 2018, Ostrava

Conference Topics

  • Place names and the concepts of the political/linguistic/religious (etc.) landscape
  • Toponymy on state/national/language borders
  • Politics as a background of the development of place names
  • Place names in the discourse of the period – their reflection in fiction and art, their thematization, the influence of ideology, interpretation, new methods and approaches to place name research
  • Commemorative motives in place names – theoretical problems and discussion

Radek Čech, Miroslav Kubát, Jan Hůla, Xinying Chen. Application of Neural Networks in Diachronic and Synchronic Semantic Analysis of Texts. 29. 11. 2017, JS Ostrava.

Prezentace


Xinying Chen. Texts, Treebanks, Networks: descriptions and analysis of languages. 8. 11. 2017, JS Ostrava.

Prezentace


Kritické pohledy na Menzerathův-Altmannův zákon, 9. 2. 2017, Ostrava

Dle Menzerathova-Altmannova zákona (MAL) existuje vzájemný vztah mezi jazykovými jednotkami na různých úrovních. Platí, že čím delší je v textu konstrukt, tím kratší jsou v průměru jeho konstituenty. Kolokvium bylo primárně pojato jako diskusní platforma pro interpretaci MAL z různých hledisek. Prezentace vystupujících můžete stáhnout níže.

Program


1. ostravské onomastické setkání, říjen 2015

Pražské jaro v Ostravě, 24. 3. 2015

IV. česká onomastická konference, 15.–17. září 2009, Ostrava