Podcasty

Podcasty Z Čejovny můžete poslouchat také na Spotify, Apple Podcasts či Google Podcasts.


01 – Jaroslav David

Naším prvním hostem je docent Jaroslav David, vedoucí katedry českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity, lingvista a významný český onomastik, člen několika redakčních či vědeckých rad a zapálený cyklista, s nímž budeme vzpomínat na jeho studentská léta, dozvíme se od něj, co je nějtěžšího na práci vedoucího katedry, proč se nestal mlynářem a zda má vůbec podcasty rád.


02 – Jana Malášek Šrubařová

Hostem druhého dílu je doktorka Jana Malášek Šrubařová, absolventka oboru Český jazyk a literatura Filozofické fakulty Ostravské univerzity a již několik let tisková mluvčí a PR manažerka Galerie výtvarného umění v Ostravě, s níž si budeme povídat o jejím studiu, současné práci a dalších profesních cílech, ale i o tom, jaké to je dělat jazykové korektury či jak ovlivnila koronavirová krize její práci.


03 – Pavel Kosek

Hostem třetího dílu je docent Pavel Kosek působící v Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, odborník v oblasti syntaxe, vývoje jazyka a znalec barokní češtiny, se kterým se budeme bavit o staré češtině, Josefu Dobrovském nebo o spolupráci s ostravskými kolegy.


04 – Online výuka

Tématem čtvrtého dílu je online výuka, o jejíchž výhodách a nevýhodách si budou s dr. Janou Davidovou Glogarovou povídat jak zástupci pedagogů (doc. Radek Čech, dr. Miroslav Kubát a dr. Tereza Klemensová), tak i studentů a studentek (Bc. Kristýna Březinová, Bc. Hana Menšíková, Bc. Michaela Nogolová, Silvie Romanová a Bc. Lucie Slívová) katedry českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity.


05 – Jan Malura

Hostem pátého dílu je profesor Jan Malura, vedoucí katedry české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Ostravské univerzity, významný český literární vědec, specializující se na barokní literaturu a hymnografii, ale i milovník starých tisků, se kterým budeme mluvit o tom, jak jako student vysoké školy prožíval rok 1989, jak se od 90. let změnila atmosféra i studenti na Filozofické fakultě, čemu se právě věnuje, ale rovněž se dozvíme, kdo jsou jeho oblíbení autoři a co dělá člověka dobrým pedagogem.


06 – Anna Laura Kolláth

Hostem šestého dílu je studentka druhého ročníku NMgr. programu Čeština pro cizince FF OU Anna Laura Kolláth, která je současně lektorkou češtiny a překladatelkou. Svěří se nám nejen s tím, co ji vedlo ke studiu češtiny a co je pro ni v českém jazyce nejsložitější, ale také se budeme bavit o její práci knihovnice v katederní knihovně Čejovna a o tom, jaké jsou její tipy při osvojování si cizího jazyka.


07 – Rudolf Šrámek

Hostem sedmého dílu je profesor Rudolf Šrámek působící na katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, který se vedle vývoje jazyka specializuje především na dialektologii a onomastiku. Dozvíte se, co má jazykověda společného s muzikologií, jak vznikalo monumentální dílo Místní jména na Moravě a ve Slezsku nebo co pro pana profesora znamená Ostrava.


08 – Natália Kolenčíková a Gabriel Rožai

Hosty osmého dílu jsou naši kolegové ze Slovenska, a to doktorka Natália Kolenčíková, vědecká pracovnice Jazykovedného ústavu Ludovíta Štúra Slovenské akademie věd, a doktor Gabriel Rožai, odborný asistent na katedře slovenského jazyka a komunikácie Filozofické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. Ačkoliv se každý věnuje jiné oblasti lingvistiky (Natálie lexikografii a Gabriel dialektologii a onomastice), spojuje je kromě společného studia a v současnosti i grantu rovněž několikaleté přátelství. Dozvíte se, co je spojuje s Ostravou, jak se tvoří slovník či jak probíhá terénní výzkum a co si myslí Slováci o bohemismech a dabování slovenských filmů.


09 – Ženy na univerzitě

Tématem devátého dílu jsou ženy – ženy na univerzitě, ženy na fakultě, ženy ve vědě. O budování kariéry, mateřství, diskriminaci či sexismu si budeme povídat s ženami z Filozofické fakulty Ostravské univerzity, a to členkou katedry českého jazyka Janou Davidovou Glogarovou, proděkankou pro zahraniční a vnější vztahy a členkou katedry dějin umění a kulturního dědictví Danielou Rywikovou, s tajemnicí Ivetou Strungovou, s PR pracovnicí Nelou Parmovou a studentkou programu český jazyk a literatura a anglický jazyk a literatura Barborou Benešovou. Musí si žena volit mezi kariérou a rodinou? Je univerzita mužským světem? Je pozitivní diskriminace tou pravou cestou? A má generické maskulinum budoucnost? To vše se dozvíte v nové epizodě.


10 – Hana Hellebrantová & Jarmila Košťálová

Hosty desátého dílu jsou knihovnice z Knihovny města Ostravy z oddělení pro děti a mládež Jarmila Košťálová a Hana Hellebrantová, která je současně i naší absolventkou. Dozvíte se, jak motivovat děti k četbě, jaké jsou nejžhavější novinky z literatury pro děti a mládež, které z knih lze považovat za evergreeny a zjistíte, že práce v knihovně, zejména v dětském oddělení, je tvůrčí a inspirativní prací.


11 – Lucie Radková

Hostem jedenáctého dílu je naše milá kolegyně, odborná asistentka na katedře českého jazyka FF OU, dr. Lucie Radková. Dozvíte se, jaké to je, dělat výzkum ve vězeňském prostředí, čím by byla, kdyby ne lingvistkou, a v čem ji obohacuje spolupráce se studenty a studentkami.


12 – David Miffek

Hostem dvanáctého dílu je Mgr. David Miffek, náš absolvent a v současnosti doktorand programu Český jazyk. Jaké jsou jeho zkušenosti z lektorského pobytu v Číně? Proč má smysl být jako student členem akademického senátu? Co ho fascinuje na periferních a industriálních oblastech? A na co byste se Davida neměli nikdy ptát, potkáte-li ho jako průvodce na českým zámcích a hradech? 


13- Kvantitativní lingvistika

Ve třináctém dílu věnovaném kvantitativní lingvistice si budeme povídat se členy katedry českého jazyka FF OU Radkem Čechem, Mirkem Kubátem a Michalem Místeckým. Proč je kvantitativní lingvistika fascinuje? Má smysl ruční počítání? Co zásadního nám kvantitativní lingvistika přinesla a co zásadního nám může přinést v budoucnu? A proč bychom o kvantitativní lingvistice neměli mluvit jako o kvantitativní lingvistice?


14 – Iva Málková

Hostem čtrnáctého dílu je profesorka Iva Málková, literární historička působící na katedře české literatury a literární vědy FF OU a odbornice především na literaturu 20. století. Dozvíme se, jak se z atletky stala zapálená literátka, jaké to je zpracovávat osobní korespondenci či co vše ještě může editor zveřejnit a kde jsou hranice, za které již nemůže nebo nechce jít.