Podcasty

Podacasty Z Čejovny můžete poslouchat také na Spotify, Apple Podcasts či Google Podcasts.


01 – Jaroslav David

Naším prvním hostem je docent Jaroslav David, vedoucí katedry českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity, lingvista a významný český onomastik, člen několika redakčních či vědeckých rad a zapálený cyklista, s nímž budeme vzpomínat na jeho studentská léta, dozvíme se od něj, co je nějtěžšího na práci vedoucího katedry, proč se nestal mlynářem a zda má vůbec podcasty rád.


02 – Jana Malášek Šrubařová

Hostem druhého dílu je doktorka Jana Malášek Šrubařová, absolventka oboru Český jazyk a literatura Filozofické fakulty Ostravské univerzity a již několik let tisková mluvčí a PR manažerka Galerie výtvarného umění v Ostravě, s níž si budeme povídat o jejím studiu, současné práci a dalších profesních cílech, ale i o tom, jaké to je dělat jazykové korektury či jak ovlivnila koronavirová krize její práci.


03 – Pavel Kosek

Hostem třetího dílu je docent Pavel Kosek působící v Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, odborník v oblasti syntaxe, vývoje jazyka a znalec barokní češtiny, se kterým se budeme bavit o staré češtině, Josefu Dobrovském nebo o spolupráci s ostravskými kolegy.