Podcasty

Podacasty Z Čejovny můžete poslouchat také na Spotify, Apple Podcasts či Google Podcasts.01 – Jaroslav David

Naším prvním hostem je docent Jaroslav David, vedoucí katedry českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity, lingvista a významný český onomastik, člen několika redakčních či vědeckých rad a zapálený cyklista, s nímž budeme vzpomínat na jeho studentská léta, dozvíme se od něj, co je nějtěžšího na práci vedoucího katedry, proč se nestal mlynářem a zda má vůbec podcasty rád.02 – Jana Malášek Šrubařová

Hostem druhého dílu je doktorka Jana Malášek Šrubařová, absolventka oboru Český jazyk a literatura Filozofické fakulty Ostravské univerzity a již několik let tisková mluvčí a PR manažerka Galerie výtvarného umění v Ostravě, s níž si budeme povídat o jejím studiu, současné práci a dalších profesních cílech, ale i o tom, jaké to je dělat jazykové korektury či jak ovlivnila koronavirová krize její práci.03 – Pavel Kosek

Hostem třetího dílu je docent Pavel Kosek působící v Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, odborník v oblasti syntaxe, vývoje jazyka a znalec barokní češtiny, se kterým se budeme bavit o staré češtině, Josefu Dobrovském nebo o spolupráci s ostravskými kolegy.04 – Online výuka

Tématem čtvrtého dílu je online výuka, o jejíchž výhodách a nevýhodách si budou s dr. Janou Davidovou Glogarovou povídat jak zástupci pedagogů (doc. Radek Čech, dr. Miroslav Kubát a dr. Tereza Klemensová), tak i studentů a studentek (Bc. Kristýna Březinová, Bc. Hana Menšíková, Bc. Michaela Nogolová, Silvie Romanová a Bc. Lucie Slívová) katedry českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity.05 – Jan Malura

Hostem pátého dílu je profesor Jan Malura, vedoucí katedry české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Ostravské univerzity, významný český literární vědec, specializující se na barokní literaturu a hymnografii, ale i milovník starých tisků, se kterým budeme mluvit o tom, jak jako student vysoké školy prožíval rok 1989, jak se od 90. let změnila atmosféra i studenti na Filozofické fakultě, čemu se právě věnuje, ale rovněž se dozvíme, kdo jsou jeho oblíbení autoři a co dělá člověka dobrým pedagogem.06 – Anna Laura Kolláth

Hostem šestého dílu je studentka druhého ročníku NMgr. programu Čeština pro cizince FF OU Anna Laura Kolláth, která je současně lektorkou češtiny a překladatelkou. Svěří se nám nejen s tím, co ji vedlo ke studiu češtiny a co je pro ni v českém jazyce nejsložitější, ale také se budeme bavit o její práci knihovnice v katederní knihovně Čejovna a o tom, jaké jsou její tipy při osvojování si cizího jazyka.07 – Rudolf Šrámek

Hostem sedmého dílu je profesor Rudolf Šrámek působící na katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, který se vedle vývoje jazyka specializuje především na dialektologii a onomastiku. Dozvíte se, co má jazykověda společného s muzikologií, jak vznikalo monumentální dílo Místní jména na Moravě a ve Slezsku nebo co pro pana profesora znamená Ostrava.


08 – Natália Kolenčíková a Gabriel Rožai

Hosty osmého dílu jsou naši kolegové ze Slovenska, a to doktorka Natália Kolenčíková, vědecká pracovnice Jazykovedného ústavu Ludovíta Štúra Slovenské akademie věd, a doktor Gabriel Rožai, odborný asistent na katedře slovenského jazyka a komunikácie Filozofické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. Ačkoliv se každý věnuje jiné oblasti lingvistiky (Natálie lexikografii a Gabriel dialektologii a onomastice), spojuje je kromě společného studia a v současnosti i grantu rovněž několikaleté přátelství. Dozvíte se, co je spojuje s Ostravou, jak se tvoří slovník či jak probíhá terénní výzkum a co si myslí Slováci o bohemismech a dabování slovenských filmů.


09 – Ženy na univerzitě

Tématem devátého dílu jsou ženy – ženy na univerzitě, ženy na fakultě, ženy ve vědě. O budování kariéry, mateřství, diskriminaci či sexismu si budeme povídat s ženami z Filozofické fakulty Ostravské univerzity, a to členkou katedry českého jazyka Janou Davidovou Glogarovou, proděkankou pro zahraniční a vnější vztahy a členkou katedry dějin umění a kulturního dědictví Danielou Rywikovou, s tajemnicí Ivetou Strungovou, s PR pracovnicí Nelou Parmovou a studentkou programu český jazyk a literatura a anglický jazyk a literatura Barborou Benešovou. Musí si žena volit mezi kariérou a rodinou? Je univerzita mužským světem? Je pozitivní diskriminace tou pravou cestou? A má generické maskulinum budoucnost? To vše se dozvíte v nové epizodě.