Bakalářské studium

Katedra českého jazyka nabízí bakalářské studium v programu Český jazyk a literatura (tříleté bakalářské studium). Program je realizován ve spolupráci s Katedrou české literatury a literární vědy FF OU, realizuje se ve 4 variantách (studijních plánech):

    1. completus (jednooborové studium),
    2. maior (dvouoborové studium s bakalářskou prací na oboru Český jazyk a literatura, např. v kombinaci s psychologií, angličtinou nebo němčinou, historií nebo se základy společenských věd, popř. s přírodovědnými obory, např. biologií či matematikou),
    3. minor (dvouoborové studium s bakalářskou prací na druhém oboru),
    4. maior se zaměřením na vzdělávání (učitelská specializace).

Programy v bakalářské formě  tvoří „základní“ povinné předměty (např. fonetika, morfologie, syntax, historická gramatika, korpusová lingvistika) plus řada volitelných předmětů souvisejících s výzkumným zaměřením jednotlivých pracovníků (viz např. onomastika, kvantitativní lingvistika, sociolingvistika a sociolekty). Tyto volitelné předměty umožňují studentům částečně „přizpůsobit“ studium podle jejich badatelských zájmů a preferencí; studenti tak mají možnost specializovat se v určitých teoretických disciplínách a také se mohou zapojit do výzkumných projektů se zaměřením na český jazyk a lingvistiku (včetně výzkumu historického vývoje jazyka). Zahraniční studenti (nebohemisté) – zejména účastníci výměnného programu Erasmus – mohou navštěvovat kurzy českého jazyka pro cizince.

 

Bližší informace včetně skladby předmětů a požadavků na přijímací řízení najdete ZDE