Katedra českého jazyka FF OU

Bakalářské studium

Katedra českého jazyka nabízí bakalářské studium v programu Český jazyk a literatura (tříleté bakalářské studium). Program je realizován ve spolupráci s Katedrou české literatury a literární vědy FF OU, realizuje se ve 4 variantách (studijních plánech):

    1. completus (jednooborové studium),
    2. maior (dvouoborové studium s bakalářskou prací na oboru Český jazyk a literatura, např. v kombinaci s psychologií, angličtinou nebo němčinou, historií nebo se základy společenských věd, popř. s přírodovědnými obory, např. biologií či matematikou),
    3. minor (dvouoborové studium s bakalářskou prací na druhém oboru),
    4. maior se zaměřením na vzdělávání (učitelská specializace).

Programy v bakalářské formě  tvoří „základní“ povinné předměty (např. fonetika, morfologie, syntax, historická gramatika, korpusová lingvistika) plus řada volitelných předmětů souvisejících s výzkumným zaměřením jednotlivých pracovníků (viz např. onomastika, kvantitativní lingvistika, sociolingvistika a sociolekty). Tyto volitelné předměty umožňují studentům částečně „přizpůsobit“ studium podle jejich badatelských zájmů a preferencí; studenti tak mají možnost specializovat se v určitých teoretických disciplínách a také se mohou zapojit do výzkumných projektů se zaměřením na český jazyk a lingvistiku (včetně výzkumu historického vývoje jazyka). Zahraniční studenti (nebohemisté) – zejména účastníci výměnného programu Erasmus – mohou navštěvovat kurzy českého jazyka pro cizince.

 

Bakalářský program Čeština pro cizince je určený pro cizince (nerodilé mluvčí češtiny), jejichž vstupní znalost češtiny odpovídá úrovni začátečníka (min. A1). Studenti si osvojují psanou i mluvenou komunikaci v českém jazyce a seznamují se s českými reáliemi (historie, kultura, literatura).  Program se realizuje ve variantách completus a maior. Více informací najdete ZDE.

 

 

Bližší informace včetně skladby předmětů a požadavků na přijímací řízení najdete ZDE