Zkoušky pro udělení státního občanství ČR

 

logo

Katedra českého jazyka Filozofické fakulty OU je jediným zkušebním centrem v Moravskoslezském kraji pro zkoušky z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR. Zkoušky jsou určeny všem cizincům, kteří potřebují doložit komunikační kompetenci v češtině na požadované úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) a znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky. Odbornou garanci zkoušek pro Ministerstvo vnitra ČR zajišťuje Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze.

logolink

Termíny zkoušek v roce 2019

Sobota 30.03.2019 
Úrovně: České reálie (10:00), České reálie + český jazyk (10:00), Český jazyk (11:00)

Sobota 25.05.2019 
Úrovně: České reálie (10:00), České reálie + český jazyk (10:00), Český jazyk (11:00)

Středa 4.09.2019 
Úrovně: České reálie (10:00), České reálie + český jazyk (10:00), Český jazyk (11:00)

Sobota 02.11.2019 
Úrovně: České reálie (10:00), České reálie + český jazyk (10:00), Český jazyk (11:00)

Místo konání
Ostravská univerzita v Ostravě
Filozofická fakulta
Reální 3 (budova D)
701 03 Ostrava

Průběh zkoušky
Zkouška z českých reálií: 10:00 (registrace od 8:30)
Zkouška z českého jazyka: 11:00 (registrace od 10:15)

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Kontakt:
Bc. Lenka Krahulcová – organizátor zkušebního centra

tel. 597091861, 603765583
e-mail: lenka.krahulcova@osu.cz

kancelář: Reální 5, Ostrava, D 506 v 5. podlaží
úřední hodiny: čtvrtek 9.00 – 11.00