Katedra českého jazyka FF OU

Zkoušky pro udělení státního občanství ČR

 

logo

Katedra českého jazyka Filozofické fakulty OU je jediným zkušebním centrem v Moravskoslezském kraji pro zkoušky z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR. Zkoušky jsou určeny všem cizincům, kteří potřebují doložit komunikační kompetenci v češtině na požadované úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) a znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky. Odbornou garanci zkoušek pro Ministerstvo vnitra ČR zajišťuje Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze.

logolink

Místo konání
Ostravská univerzita v Ostravě
Filozofická fakulta
Reální 3 (budova D)
701 03 Ostrava

 

 

Kontakt

Mgr. Kristýna Kovářová, Ph.D. – organizátorka zkušebního centra