Konzultace v LS 2017/2018

Mgr. Kristýna Bílková
Pondělí 9:00-10:00 nebo jindy po předchozí domluvě
kristyna.bilkova@osu.cz

doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Středa 10:00-11:00 nebo jindy po předchozí domluvě
radek.cech@osu.cz

doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Úterý 13:00-14:00 nebo jindy po předchozí domluvě
jaroslav.david@osu.cz, tel. 604 159 745

Mgr. Jana Davidová Glogarová, Ph.D.
Sudé úterý 11:00-12:00 nebo jindy po předchozí domluvě
jana.davidova@osu.cz

Mgr. Tereza Klemensová
Středa 9:30-10:30 nebo jindy po předchozí domluvě
tereza.klemensova@osu.cz

Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
Pátek 10:00-11:00 nebo jindy po předchozí domluvě
miroslav.kubat@osu.cz

Mgr. Michal Místecký, Ph.D.
Pondělí 14:30-15:30 nebo jindy po předchozí domluvě
michal.mistecky@osu.cz

PhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Konzultace po dohodě e-mailem
lucie.radkova@osu.cz

Mgr.Zdeňka Suchá
Úterý 14:00-15:00 nebo jindy po předchozí domluvě
zdenka.sucha@osu.cz