Konzultace

Konzultace probíhají pouze prostřednictvím e-mailu nebo on line.

doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
radek.cech@osu.cz

doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
jaroslav.david@osu.cz, tel. 604 159 745

Mgr. Jana Davidová Glogarová, Ph.D.

jana.davidova@osu.cz

Mgr. Tereza Klemensová, Ph.D.
tereza.klemensova@osu.cz

Mgr. Kristýna Kovářová, Ph.D.
kristyna.kovarova@osu.cz

Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
miroslav.kubat@osu.cz

Mgr. Michal Místecký, Ph.D.
michal.mistecky@osu.cz

PhDr. Lucie Radková, Ph.D.
lucie.radkova@osu.cz

Mgr. Zdeňka Žédková Suchá
zdenka.zedkova@osu.cz

SEKRETARIÁT KČJ a ČEJOVNA

pouze telefonicky na č. 597091861  nebo e-mailem lenka.krahulcova@osu.cz.