Katedra českého jazyka FF OU

Souborná zkouška KCJ/1SOUC

Zkouška se skládá ze tří otázek z následujících tematických okruhů: jazykověda; historie a kultura; konverzace. Student si tedy vylosuje z každého okruhu jednu otázku. Zatímco první dvě otázky prověřují studentovu orientaci v odborných tématech, třetí část je zaměřena na praktickou schopnost konverzovat v běžných životních situacích. Hodnotí se nejen obsahová, ale také jazyková stránka studentova projevu.

Jazykověda

 1. Přirozený jazyk a jeho funkce.
 2. Umělé jazyky, parajazyk.
 3. Genetická klasifikace jazyků, čeština jako slovanský jazyk.
 4. Typologická klasifikace jazyků, čeština jako flexivní jazyk.
 5. Lingvistika a její disciplíny. Základní terminologie oboru.
 6. Bohemistická pracoviště a časopisy.
 7. Stratifikace češtiny.
 8. Ortografie (úzus, norma, kodifikace).
 9. Slovníky češtiny.
 10. Český národní korpus.
 11. Online nástroje pro výuku a výzkum češtiny.

Historie, kultura

 1. Geografie České republiky.
 2. Vztah české, moravské a slezské části České republiky.
 3. Politický systém České republiky a jeho vývoj.
 4. Ústava České republiky a její vývoj.
 5. Členství České republiky v mezinárodních organizacích (NATO, EU apod.).
 6. České státní symboly.
 7. Příroda a kulturní památky České republiky.
 8. Památky UNESCO v České republice.
 9. Hlavní město České republiky – Praha.
 10. Moravskoslezský region. Ostrava.
 11. České tradice a svátky.

Konverzace

 1. Rodina. Země odkud pocházím.
 2. Koníčky a trávení volného času.
 3. Studium. Univerzita.
 4. Jídlo a vaření. Restaurace.
 5. Bydlení. Dům a byt.
 6. Nakupování. Služby.
 7. Na dovolené. Cestování.
 8. Tradiční svátky.
 9. Móda včera a dnes.
 10. Zdraví, nemoci, kondice.
 11. Počítač, internet. Sociální sítě.