Výzkum studentů


Srovnávací frekvenční analýza projevů ministrů zahraničních věcí

Cílem této studie je zjistit, na jaká témata jsou zaměřeny veřejné projevy ministrů zahraničních věcí České republiky, a to prostřednictvím kvantitativní textové analýzy. Primárně se výzkum soustředí na podobnosti a rozdíly mezi jednotlivými ministry. Odlišnosti v použitém slovníku lze očekávat na základě různých faktorů, zejména se jedná o příslušnost k politické straně či vládní koalici, osobní preference a zájmy konkrétního ministra a v neposlední řadě samozřejmě také aktuální dění ve světě. Jedná se tak převážně o komparativní analýzu porovnávající lexikum projevů jednotlivých ministrů. Sekundárně jde o vytvoření celkového obrazu témat, kterým obecně MZV ČR věnuje největší pozornost.

Tato studie vznikla jako výstup Projektového semináře (KCJ/7PS1B) na Katedře českého jazyka FF OU v zimním semestru pod vedením Miroslav Kubáta. Na výzkumu se podíleli studenti Nela Dubská, Matouš Frýbort, Matěj Gregor, Izabela Smyčková a Vratislav Vahalík.


Výstava Historická onomastika aneb Hřbitovní kvítí

Výstava vznikla jako výstup předmětu Projektový seminář, jehož tématem v letním semestru 2022 byla historická onomastika. Na výzkumu a přípravě výstavních panelů se podílely studentky prvního ročníku bakalářského studia programu Český jazyka a literatura:

  • Markéta Juřenová (Bílovec),
  • Kristýna Kubánková (Hrabství),
  • Gabriela Poláková (Karviná),
  • Markéta Polášková (Štítina),
  • Ema Zmrzlíková (Dolní Benešov).

Seminář vedl doc. Jaroslav David (úvodní panely, Šilheřovice a Hať).


Verš 21. století — kvantitativně

Tento kvantitativnělingvistický výzkum provedli studenti katedry českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity v rámci projektových seminářů. Výzkum probíhal v zimním semestru akademického roku 2021/2022 a zaměřoval se na současnou českou poezii.

Markéta Bařinková — Julie Elisová — Markéta Guńková — Markéta Juřenová — Adéla Kazdová — Tereza Krmášková — Kristýna Kubánková — Dominika Langová — Kateřina Novotná — Gabriela Poláková — Nela Šperňáková — Vendula Urbišová — Ema Zmrzlíková

Odborné vedení: Mgr. Mgr. Bc. Michal Místecký, Ph.D. 

https://vers21stoleti.wordpress.com/