Katedra českého jazyka FF OU

Výzkum studentů


Výzkum zvídavého čtenáře

V tomto projektu se budeme zabývat otázkou, do jaké míry je možné využít vybrané stylometrické metody pro zachycení autorského stylu i v případě, že se autor snaží napodobit styl psaní jiného autora. Pro tuto analýzu využijeme knihu Michala Viewegha – Nápady laskavého čtenáře. V této knize se Viewegh snažil napodobit styl psaní vybraných českých i zahraničních autorů. Každá kapitola v knize je psána podle stylu jiného literáta. Vybrali jsme si Josefa Škvoreckého, Bohumila Hrabala a Ladislava Fukse. Budeme se na každého spisovatele orientovat samostatně a zkoumat jednotlivé metody, podle kterých by se dalo určit autorství. Poté jej porovnáme s daným úryvkem v Nápadech laskavého čtenáře.

Výzkum vypracovaly studentky Veronika Lukášová, Aneta Pěšalová a Nela Šperňáková pod vedením prof. Radka Čecha.


Srovnávací frekvenční analýza projevů ministrů zahraničních věcí

Cílem této studie je zjistit, na jaká témata jsou zaměřeny veřejné projevy ministrů zahraničních věcí České republiky, a to prostřednictvím kvantitativní textové analýzy. Primárně se výzkum soustředí na podobnosti a rozdíly mezi jednotlivými ministry. Odlišnosti v použitém slovníku lze očekávat na základě různých faktorů, zejména se jedná o příslušnost k politické straně či vládní koalici, osobní preference a zájmy konkrétního ministra a v neposlední řadě samozřejmě také aktuální dění ve světě. Jedná se tak převážně o komparativní analýzu porovnávající lexikum projevů jednotlivých ministrů. Sekundárně jde o vytvoření celkového obrazu témat, kterým obecně MZV ČR věnuje největší pozornost.

Tato studie vznikla jako výstup Projektového semináře (KCJ/7PS1B) na Katedře českého jazyka FF OU v zimním semestru pod vedením Miroslav Kubáta. Na výzkumu se podíleli studenti Nela Dubská, Matouš Frýbort, Matěj Gregor, Izabela Smyčková a Vratislav Vahalík.


Výstava Historická onomastika aneb Hřbitovní kvítí

Výstava vznikla jako výstup předmětu Projektový seminář, jehož tématem v letním semestru 2022 byla historická onomastika. Na výzkumu a přípravě výstavních panelů se podílely studentky prvního ročníku bakalářského studia programu Český jazyka a literatura:

  • Markéta Juřenová (Bílovec),
  • Kristýna Kubánková (Hrabství),
  • Gabriela Poláková (Karviná),
  • Markéta Polášková (Štítina),
  • Ema Zmrzlíková (Dolní Benešov).

Seminář vedl doc. Jaroslav David (úvodní panely, Šilheřovice a Hať).


Verš 21. století — kvantitativně

Tento kvantitativnělingvistický výzkum provedli studenti katedry českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity v rámci projektových seminářů. Výzkum probíhal v zimním semestru akademického roku 2021/2022 a zaměřoval se na současnou českou poezii.

Markéta Bařinková — Julie Elisová — Markéta Guńková — Markéta Juřenová — Adéla Kazdová — Tereza Krmášková — Kristýna Kubánková — Dominika Langová — Kateřina Novotná — Gabriela Poláková — Nela Šperňáková — Vendula Urbišová — Ema Zmrzlíková

Odborné vedení: Mgr. Mgr. Bc. Michal Místecký, Ph.D. 

https://vers21stoleti.wordpress.com/