Absolventi Ph.D. studia

 

Mgr. Jana Rausová, Ph.D.

Téma dizertační práce: Socioonomastické aspekty toponymie vybraných lokalit

Školitel: doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

Studium zahájeno v r. 2014, úspěšně zakončeno v r. 2018.

Mgr. Rostislav Gromnica, Ph.D.

Téma dizertační práce: Čeština na internetu v prostředí diskusních fór k domácí politice

Školitelka: doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.

Studium zahájeno v r. 2013, úspěšně zakončeno v r. 2018