Katedra českého jazyka FF OU

Patrícia Molnárová: Ideológia a propaganda socializmu v jazyku slovenskej tlače