Katedra českého jazyka FF OU

Přednáška JS, doc. Sedláková

Datum / čas
Date(s) - 18/04/2018
14:10

Kategorie


Jazykovědné sdružení, pobočka při OU, si Vás dovoluje pozvat na přednášku, kterou prosloví

doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.,
z katedry slovakistiky, slovanských filologií a komunikace Filozofické fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košicích

na téma

Komunikačný status frazém a jeho kultúrno-etnické pozadie.

Přednáška se koná ve středu 18. dubna 2018 od 14:10 hod.v učebně 414 budovy G Ostravské univerzity