Katedra českého jazyka FF OU

prof. Šrámek: Typy oboustranného česko-německého přejímání toponym (především ve Slezsku)