Katedra českého jazyka FF OU

Radek Šimík: Sémantika a pragmatika slovanského slovosledu – Experimentální a korpusové perspektivy