Katedra českého jazyka FF OU

Václav Havel a ti druzí – prezidenti v názvech míst, měst a ulic (veřejná přednáška doc. Jaroslava Davida)