Volby kandidáta na jmenování děkanem FF OU – shromáždění Akademické obce FF OU

Datum / čas
Date(s) - 28/02/2018
9:00 - 10:00

Kategorie


Vážení členové Akademické obce
Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Akademický senát FF OU v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Jednacím řádem AS FF OU vyhlásil dne 7. prosince 2017 volby kandidáta na jmenování děkanem FF OU. Z řad členů Akademické obce FF OU byl do 12. února 2018 do 12:00 hodin podán jediný návrh, a to na kandidáta
doc. Mgr. Roberta Antonína, Ph.D.

Harmonogram voleb kandidáta na jmenování děkanem FF OU:
 shromáždění Akademické obce FF OU 28. 2. 2018 od 9:00 hodin, učebna E304
 volba děkana FF OU 15. 3. 2018 od 14:10 hodin, AS FF OU

Členové volební komise:
předsedkyně:
Mgr. Irena Fialová, Ph.D.
předsedkyně AS FF OU, email: irena.fialova@osu.cz
členové:
PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
za komoru akademických pracovníků AS FF OU, email: jiri.muryc@osu.cz
Mgr. Tereza Čapandová
za komoru studentů AS FF OU, email: tereza.capandova@osu.cz

V Ostravě dne 15. 2. 2018
PROGRAM KANDIDÁTA
[gview file=“http://kcj.osu.cz/wp-content/uploads/2018/02/program-2018-2022_RA_1.pdf“]

Napsat komentář