Katedra českého jazyka FF OU

People

doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

Historical Grammar, Onomastics, Academic Writing, Czech for Foreigners, Film Club

prof. Mgr. Radek Čech, Ph.D.

Quantitative Linguistics, Syntax, Corpus Linguistics, Phonetics and Phonology, Academic Writing

Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D.

Quantitative Linguistics, Stylistics, Stylometry, General Linguistics

PhDr. Lucie Radková, Ph.D.

Sociolinguistics, Lexicology, Orthography, Didactics

Mgr. Michal Místecký, Ph.D.

General Linguistics, Syntax, Linguistic Analysis of Literary Texts

Mgr. Kristýna Kovářová, Ph.D.

Phonetics and Phonology, Onomastics

Xinying Chen, PhD.

Quantitative Lingusitics, Syntax

Mgr. Kateřina Pelegrinová

Doctoral Thesis: Menzerath–Altmann Law in Czech

Mgr. Marie Rupcová

Speech-language pathology

Mgr. Agata Reclik

Doctoral Thesis: Jazyková a jazykovědná problematika a její reflexe v díle vybraných českých spisovatelů

Mgr. Jarmila Mádrová

Doctoral Thesis: Speleonyma Severomoravského krasu a Moravského krasu

Mgr. Michaela Hanušková

Czech for foreigners, Doctoral Thesis: Quantitative analysis of texts written by non-native speakers of Czech

Mgr. Kristýna Březinová

Doctoral Thesis: Vlastní jména a stereotypy – na materiálu současné české antroponymie

Mgr. Michaela Nogolová

Doctoral thesis: Between word and clause. Quantitative analysis of syntactic units