Katedra českého jazyka FF OU

Mgr. Jana Davidová Glogarová, Ph.D.

odborná asistentka

ortografie, stylistika (zejména politická publicistika 20. století) a textová analýza, dějiny a kultura českých zemí