Mgr. Jana Davidová Glogarová, Ph.D.

odborná asistentka

 

Vzdělání

2013 FF OU Ostrava – vědecká hodnost (Ph.D.)

2004–2009 FF OU Ostrava – studium oboru český jazyk a literatura – historie (Mgr.)

2000–2004 Gymnázium Nový Jičín

 

Praxe

2017–dosud KČJ FF OU, odborný asistent

2015–dosud CHSD FF OU, vědecký pracovník

2014–2015 CeReS FF OU – CHSD FF OU, vědecký pracovník

2013–2014 KČD PdF OU, odborný asistent

 

Granty

GAČR P406/11/0268 Historická sémantika – členka řešitelského týmu

SGS/FF/2011 Literatura v širších kulturních kontextech – členka řešitelského týmu

SGS/FF/2010 Literární komunikace (autor, dílo – textová rovina, dílo – tematická rovina) – členka řešitelského týmu

 

Základní výzkumné zaměření

Ortografie

Stylistika (zejména politická publicistika 20. století) a textová analýza.

Dějiny a kultura českých zemí

 

Publikace