Katedra českého jazyka FF OU

Mgr. Libor Magdoň

externista

základy praxe pro učitele českého jazyka, kulturní a vlastivědné časopisy v regionu; slovenská literatura