Mgr. Jarmila Mádrová

doktorandka

téma dizertační práce: Speleonyma Severomoravského krasu a Moravského krasu