Katedra českého jazyka FF OU

Mgr. Jarmila Mádrová

doktorandka

téma dizertační práce: Speleonyma zpřístupněných jeskyní na Moravě a ve Slezsku