Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D.

odborný asistent, garant Kabinetu češtiny pro cizince, webmaster
 
Vzdělání

2015 FF UP Olomouc – obor Obecná lingvistika a teorie komunikace (Ph.D.)

2012 FF UP Olomouc, obor česká filologie (Mgr.)

2010 FF UP Olomouc, obor česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích (Bc.)

 
Zahraniční stáže 

National and Kapodistrian University of Athens, Greece (2019)

Univeristy of Padova, Italy (2017)

Beijing Chinese Language and Culture College, China (2017)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava, Slovensko (2016)

National and Kapodistrian University of Athens, Greece (2013)

University of Trier, Germany (2013)

 

Granty

Sémantická analýza pomocí metod založených na neuronových sítích
SGS07/UVAFM/2019. (hlavní řešitel)

Analýza kontextové specifičnosti lemmatu pomocí neuronových sítí
SGS 2018. (hlavní řešitel)

Implementace nových metod do výuky kvantitativně lingvistických předmětů na katedře českého jazyka Filozofické fakulty OU a zvýšení pedagogické a odborné kompetence pracovníků katedry na základě odborné konzultace na Department of Philosophy.
IRP 2017. (hlavní řešitel)

Aplikace neuronových sítí v diachronní a synchronní sémantické analýze textů
SGS 2017. (spoluřešitel)

QUITA (Quantitative Index Text Analyzer). Software pro měření indexů slovního bohatství a jiných kvantitativních charakteristik textu
Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého, FF_2013_031. (spoluřešitel).

 

Posuzovatelská a recenzní činnost

Časopisy Digital Scholarship in the Humanities, Glottometrics, Discourse & Society,  Corpus Linguistics and Linguistic Theory, Naše řeč.

 

Členství

Člen IQLA (International Quantitative Linguistics Association)

 

Praxe

2015–dosud KČJ FF OU, odborný asistent

 
Základní výzkumné zaměření
  • Obecná lingvistika
  • Stylistika
  • Textologie