Mgr. Tereza Klemensová, Ph.D.

odborná asistentka, stálá zástupkyně vedoucího katedry, pedagogická poradkyně
vývoj spisovné češtiny, onomastika, historická mluvnice