Mgr. Tereza Klemensová

odborná asistentka, doktorandka

téma dizertační práce: Toponymie českého pohraničí po roce 1945 (na příkladu vybraných obcí Jesenicka)

školitel: doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.