Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Onymickou stopou Petra Bezruče

Konference PETR BEZRUČ – bard prvý, co promluvil (Opava, 21. a 22. 9. 2017)

Onomastický pohled na kult básníka Bezruče bude prezentovat vystoupení Jany Davidové Glogarové a Jaroslava Davida. Referát se zaměřuje na tvorbu kultu prostřednictvím jmen obcí (návrhy na nová pojmenování či přejmenování typu Bezručova Branka, Bezručov, Bezručovice, Bezručhrady, Bezručův Kostelec), pojmenování ulic a institucí.

 

Napsat komentář