Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

NOVÉ státnicové okruhy

Studentky a studenti,
na základě zkušeností ze zkoušení u státnic v letech 2016 a 2017 jsme se rozhodli státnicové okruhy jasněji formulovat, zestručnit a také upřesnit způsob zkoušení. Obsah (tedy zkoušené vědomosti a dovednosti) a forma státní závěrečné zkoušky (ústní, doplněná rozborem textu) z českého jazyka se nemění. Připomínám, že se jedná o okruhy témat, ne o konkrétní otázky; ty jsou kladeny na základě vylosovaného okruhu a specifikovány během dialogu zkoušejících se studentem. Požadavky na předložený seznam prostudované odborné literatury se nemění.

V případě nejasností se můžete obrátit na mě nebo kolegyni či kolegu vyučující daný předmět, k němuž se váže konkrétní otázka.
Jaroslav David, vedoucí katedry

Bc. Státnicové okruhy, zahájení studia 2016/2017 a později

Mgr. Státnicové okruhy, zahájení studia 2016/2017 a později

Napsat komentář