Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Nové složení oborové rady dr. studia Český jazyk

Dne 18. 10. 2017 Vědecká rada FF OU schválila rozšíření OR dr. studijního programu Český jazyk.

Novými členy se stali doc. Václav Cvrček (FF UK Praha), doc. Petr Hrtánek (FF OU Ostrava), doc. Pavel Kosek (FF MU Brno) a dr. Jan Chromý (FF UK Praha).

Složení OR najdete zde.

Napsat komentář