Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Vyšla studie Jaroslava Davida a Jany Davidové Glogarové Czech travelogues about Soviet Russia and theSoviet Union – a neglected source for historical geography

Ve 4. čísle Hungarian Geographical Bulletin (roč. 66/2017) of vyšla studie Jaroslava Davida a Jany Davidové Glogarové Czech travelogues about Soviet Russia and the Soviet Union – a neglected source for historical geography. Tematické číslo věnované ideologii a politice v historické geografii prezentuje vybrané příspěvky z Central European Conference of Historical Geographers (Praha, 2016). Celé číslo je dostupné zde.

Napsat komentář